□ Wat is Satsang?

De Aarde-beschermer…

Satsang Magazine logo

Deel IV (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 1 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE □ Wat is Satsang?
Satsang & Darshan Magazine

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe…

Satsang Darshan magazine

1 Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Aanmelden Aanmelden Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl Satsang | living on the edge
Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga zijn in hun Realisatie- benadering wereldomvattend. Niets wordt uitgesloten, niets wordt ontkent en niets wordt vermeden… Ze werken op de wereld zelfs transformerend en transcenderend. In hun oorsprong en nu in de vorm van de Yoga van het Licht, hebben Bevrijdings-tradities een enorme intieme, mededogende, ondersteunende, bevorderlijke, doorstromende en verlichtende uitwerking op de toestand die wij ‘de wereld’ noemen en op alles wat zich erin voordoet. ‘De wereld’ is een uitvloeisel van waar je jezelf mee identificeert en wat je uitstraalt. In de Yoga van het Licht noemen wij dit ‘the plane of information, demonstration and performance.’ Op zich al mooie woorden. In-form-ation… uitstraling en doorgave in-de-vorm. Demonstration het tonen, het laten zien, wat je doorgeeft en uitstraalt. Per-form-ance… het door de vorm heen leren kijken en gaan, d.w.z. transformatie en transcendentie. “Je verkeert helemaal in de wereld, maar je bent niet van de wereld.” Het betreft hier de volledige omarming van het hele bestaan... Je bent op dit niveau universeel (bewustzijn) en de liefde van je leven werkt volledig door dringend, transcenderend en oplossend. Je verkeert helemaal wakker in de wereld, maar je bent niet van de wereld.”
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Tradities Tradities | Home Home | Artikelen Artikelen | Video Video Intensives Intensives |
Zelfrealisatie is wereldomvattend Aanwezige: “Vaak zie je dat esotherische systemen door hun ingetogenheid een beetje wereldvreemd zijn of kunnen miscchien zelfs wereld-ontkennend zijn. Hoe zit dit met de teachings van de Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga?” Randolph: “Wanneer zij op de juiste wijze worden gebracht zijn zij net als de Yoga van het Licht juist het tegengestelde van wereld-vreemd of wereld-uitsluitend. Exoterische en esoterische systemen sluiten zaken uit, Realisatie niet.
Satsang Magazine logo

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe…

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Wat is Satsang?
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 1 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Aanmelden Aanmelden Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl
Zelfrealisatie is wereldomvattend Aanwezige: “Vaak zie je dat esotherische systemen door hun ingetogenheid een beetje wereldvreemd zijn of kunnen miscchien zelfs wereld-ontkennend zijn. Hoe zit dit met de teachings van de Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga?” Randolph: “Wanneer zij op de juiste wijze worden gebracht zijn zij net als de Yoga van het Licht juist het tegengestelde van wereld-vreemd of wereld-uitsluitend.
1

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe…

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe…

g

Satsang Darshan magazine

Tradities Tradities | Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video
.

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Satsang | living on the edge
Exoterische en esoterische systemen sluiten zaken uit, Realisatie niet. Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga zijn in hun Realisatie-benadering wereldomvattend. Niets wordt uitgesloten, niets wordt ontkent en niets wordt vermeden… Ze werken op de wereld zelfs transformerend en transcenderend. In hun oorsprong en nu in de vorm van de Yoga van het Licht, hebben Bevrijdings-tradities een enorme intieme, mededogende, ondersteunende, bevorderlijke, doorstromende en verlichtende uitwerking op de toestand die wij ‘de wereld’ noemen en op alles wat zich erin voordoet. ‘De wereld’ is een uitvloeisel van waar je jezelf mee identificeert en wat je uitstraalt. In de Yoga van het Licht noemen wij dit ‘the plane of information, demonstration and performance.’ Op zich al mooie woorden. In-form- ation… uitstraling en doorgave in-de-vorm. Demonstration… het tonen, het laten zien, wat je doorgeeft en uitstraalt. Per-form-ance het door de vorm heen leren kijken en gaan, d.w.z. transformatie en transcendentie. “Je verkeert helemaal in de wereld, maar je bent niet van de wereld.” Het betreft hier de volledige omarming van het hele bestaan... Je bent op dit niveau universeel (bewustzijn) en de liefde van je leven werkt volledig door dringend, transcenderend en oplossend. Je verkeert helemaal wakker in de wereld, maar je bent niet van de wereld.”
verder                lezen verder                lezen Satsang Magazine logo Wat is Satsang?

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe…

Darshan

Satsang

magazine

Zelfrealisatie is wereldomvattend Aanwezige: “Vaak zie je dat esotherische systemen door hun ingetogenheid een beetje wereldvreemd zijn of kunnen miscchien zelfs wereld-ontkennend zijn. Hoe zit dit met de teachings van de Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga?” Randolph: “Wanneer zij op de juiste wijze worden gebracht zijn zij net als de Yoga van het Licht juist het tegengestelde van wereld- vreemd of wereld-uitsluitend. Exoterische en esoterische systemen sluiten zaken uit, Realisatie niet. Advaita Vedanta, Dzogchen en Adhi- en Jnana-yoga zijn in hun Realisatie- benadering wereldomvattend. Niets wordt uitgesloten, niets wordt ontkent en niets wordt vermeden… Ze werken op de wereld zelfs transformerend en transcenderend. In hun oorsprong en nu in de vorm van de Yoga van het Licht, hebben Bevrijdings-tradities een enorme intieme, mededogende, ondersteunende, bevorderlijke, doorstromende en verlichtende uitwerking op de toestand die wij ‘de wereld’ noemen en op alles wat zich erin voordoet. ‘De wereld’ is een uitvloeisel van waar je jezelf mee identificeert en wat je uitstraalt. In de Yoga van het Licht noemen wij dit ‘the plane of information, demonstration and performance.’ Op zich al mooie woorden. In-form-ation… uitstraling en doorgave in-de-vorm. Demonstration… het tonen, het laten zien, wat je doorgeeft en uitstraalt. Per-form-ance… het door de vorm heen leren kijken en gaan, d.w.z. transformatie en transcendentie. “Je verkeert helemaal in de wereld, maar je bent niet van de wereld.” Het betreft hier de volledige omarming van het hele bestaan... Je bent op dit niveau universeel (bewustzijn) en de liefde van je leven werkt volledig door dringend, transcenderend en oplossend. Je verkeert helemaal wakker in de wereld, maar je bent niet van de wereld.”
NL NL EN EN BE BE Agenda Agenda Contact Contact Randolph Randolph | | Home Home | Blog Blog SAKYONG SATSANG MAGAZINE 1 | Tradities Tradities | Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video

De Aarde-beschermer…

Satsang | living on the edge verder                lezen verder                lezen verder                lezen Satsang Magazine logo

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Deel I (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 2 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
1 2
Responsability, the ability to respond Aanwezige: “Dus het zorg dragen voor de aarde heeft juist met Zelfrealisatie te maken?” Randolph: “Ja, één-voor-één word je alle realiteits-sferen meester. Je kunt bijvoorbeeld het individuele pas betreden als je het collectieve bewustzijn bent ontgroeit en je kunt universaliteit pas betreden als je je individualiteit tot volle wasdom hebt gebracht. In de Yoga van het Licht gebruiken we voor het het toppunt van individualiteit ‘vijnanamayakosha’ of in het kort ‘vijnana’. Vijnana- maya-kosha staat voor ‘voelende intelligentie-illusie-sluier’. In zijn lagere functioinaliteit mag je het ook ‘persoonlijkheid’ of ‘zelfbewustzijn’ noemen. In de gang van individualiteit naar Universaliteit (Shiva-maya-kosha) heb je pas iets daadwerkelijk afgerond wanneer je het daadwerkelijk overstegen hebt. Je wordt er dan niet meer door terug geroepen. Het ontwaken van de aarde loopt daarom synchroon met volwaardige en volledige Zelfrealisatie. Zelfrealisatie is altijd inclusief alles, nooit exclusief. In ieder van ons vindt eerst het ontwaken plaats van de sfeer die de aarde en de twilightzone wordt genoemd. Eerst vindt dit ontwaken individueel plaats en vervolgens zet dit zich universeel door. Een mens komt onmogelijk tot volwaardige en volledige Zelfrealisatie, als niet eerst de aardse sfeer volledig in hem is ontwaakt, is geactiveerd, is doorgebroken en getranscendeerd. Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest. Je komt eerst tot Eenheid, vervolgens tot Verlichting en uiteindelijk tot Bevrijding. Via de Yoga van het Licht, expandeert een mens van overleven naar leven en van leven naar Open-leven. Je verhuisd van mede-lijden naar mede-dogen en van mededogen naar Universaliteit. In de Yoga van het Licht worden er twee principes geactiveerd die de mens helpen weer over te gaan naar een nieuwe open leefruimte, een nieuwe manier om hier op aarde te verkeren, en om weer in connectie te staan met responsability, the ability to respond… Wil Zelfrealisatie een kans krijgen dan moet het in goede aarde ontvangen worden en in goede aarde gezaaid zijn. Wat betreft dit ontwakende principe spreken we over de inherente (maar bij de meeste mensen nog slapende) respons om voor de aarde en voor het leven op te komen en om uiteindelijk voor de Grote Bevrijding te gaan. Mijn oude leermeester Alexander Smit sprak vaak over responsabiliteit. Hij zei: ‘Met het ontwaken wordt je weer responsible, able to respond’… In de Yoga van het Licht noemen wij deze natuurlijk ontwakende aanrakende roep tot bereidwilligheid om op te komen voor al wat leeft en de bijbehorende responsabiliteit ‘het sakyong-principe’…” Aanwezige: “Wauw, dit klinkt mij opeens bekend in de oren. Ik ken het woord sakyong van mijn oude Dzogchen leermeesters…” Randolph: “Het woord Sakyong is een zeer oud sferisch woord. Oorspronkelijk daalde dit woord via ‘het dak van de wereld’ direct neer. Dit direct neerdalen uit het Licht is o.a. nog terug te vinden in de oude Tibetaanse cultuur. Sa betekent o.a. ‘aarde’, ‘geheel’, ‘alles’, ‘totaliteit’ en kyong betekent o.a. ‘bescherming’, ‘in stand houding’, ‘opkomen voor’… There is a new way to explore the earth’… In zijn totaliteit betekent Sakyong ‘earth-protector’, ‘aarde-beschermer’, ‘in stand houder van het leven’ of ‘beschermer van het geheel’. De Sakyong is een Eenheidswezen, een kosmische ‘krijger’, de responsieve Universele mens. Het sakyong-principe is een fundamenteel opwellende natuurlijke respons tot ontwaken en het beschermen van de diversiteit van het leven. In Dzogchen gaat een Videhamukta als Chekotee door het leven als een Sakyong. Al millennia fungeert hij als de ‘caretaker of the earth’. Vandaar ook dat Chekotee telkens komt met ‘There is a new way to explore the earth…’. Hiermee zet hij ons niet alleen aan om onszelf en de aarde in essentie te herstellen, maar reikt hij ook de middelen aan om volledige Zelfrealisatie te verwerkelijken en om de aarde en haar bewoners op een hoger plan te brengen. Dit doet hij allereerst door de Sakyong-respons in je wakker te roepen.” Aanwezige: “Kun je een voorbeeld geven van zo’n ‘Sakyong-respons’?” Randolph: “Nog heel vaak vanuit een natuurlijk principe overkomt kleine kinderen die nog in hun puurheid verkeren de ‘Sakyong- respons’. Wanneer kinderen op de tv bijvoorbeeld een platgebrand regenwoud zien, kunnen ze opeens in snikken uitbarsten. Op wat latere leeftijd kunnen zulke kinderen tot actie over gaan. Een mooi voorbeeld is dat Zweedse meisje dat de VN toesprak. ” Aanwezige: “Gebeurt deze ontwakende beschermings-respons dan alleen nog bij kinderen?” Randolph: “Je kunt het ook nog bij volwassen zien. Je ziet die respons vaak gebeuren wanneer mensen in extreme of uitzonderlijke situaties komen, zoals bijvoorbeeld in geval van ruimtevaarders. In de ruimtevaart noemt men de Sakyong-respons ook vaak ‘het overview effect’. Wanneer je in de ruimte bent en je kijkt de kosmische ruimte in dan overvalt je de schok van de oneindigheid van het heelal. Je had natuurlijk wel weet van die oneindigheid, maar als je er oog in oog mee staat is dat toch nog iets heel anders. Je aanschouwt een oneindige duisternis waarin op een enorme afstand wat sterren fonkelen. Wanneer je je vervolgens naar onze blauwwitte planeet omdraait, dan overvalt je meteen een enorme ‘awe’ en ontzag voor het wonder dat aarde heet. In die eindeloze donkere ruimte straalt een donkerblauwwit aards licht en schittert ons kleine planeetje met al die wonderlijke bergen, woestijnen, oceanen vol met leven in alle diversiteit. Wanneer je de aarde vanuit de ruimte in het daglicht bekijkt zie je geen grenzen, geen bouwwerken. De ruimte kent niet de tijd van zonsopgang en zonsondergang… In de Ruimte is het volledig Stil. Sommige astronauten beschrijven dit als een religieuze ervaring die eenmaal mee terug op aarde over gaat in de Sakyong-respons. De aarde roept en er ontstaat een drang om de mensheid de ogen te openen voor het grote wonder van onze planeet.” Aanwezige: “Nu jij dit zo zegt doet dit me opeens aan de film ‘Point Break’ denken. Toen Point Break in de bioscoop uitkwam maakte het op de een of andere manier een diepe indruk op me. Het riep iets in mij wakker, waar ik toentertijd mijn vinger niet op kon leggen. Met name de latere remake van deze film heeft iets bij me in gang gezet… Het thema dat steeds weer in de film terugkomt is ‘het vinden van je ware levensbestemming en je eigen levenslijn in het leven’. In de film wordt getracht om via het aangaan van allerlei extreme uitdagingen, je levenspad aan te tonen en je levensloop boven water te krijgen. De film gaat over je ‘individuele waarheids-pad traceren’ en deze op te volgen… je waarheids-pad naar Verlichting, Bevrijding en het herstellen van de aarde. Centraal staat hierin dat je aan de aarde teruggeeft wat je hebt ontvangen…” Randolph: “Ja, prachtig… dit thema in de film: ‘Je geeft aan de aarde terug wat je hebt ontvangen’… Uiteindelijk heb je hier op aarde alles geleend. Je krijgt een lichaam-denken-voelen cadeau om te mogen gebruiken en om zaken uit te werken. Je lichaam-denken-en- voelen geef je - met wat wij ‘de dood’ noemen - hoe dan ook weer terug. Waar het om gaat is wat je hier hebt gedaan, hoe je met zaken en mensen en andere levende wezens bent omgegaan en hoe je het leven ook weer achter laat. Een prachtige film. Het draait in de film om de ‘rode draad’ van je leven te ontdekken en om ‘right on the spot’ en ‘op het scherp van de snede’ te leven. Het vinden van de ‘rode draad’ van je leven is een universeel principe en is ook waar het in Zelfrealisatie op neer komt. De film roept bewust of subbewust ‘de Sakyong-respons’ bij je wakker… Het is deze ‘rode draad’, waar omheen je bestaan zich voltrekt en waarvan je leven een uitvloeisel (mooi woord) is. In de Yoga van het Licht noemen deze ‘rode draad’ soetra. Een soetra betekent ‘dat waar alles omheen geweven wordt’, ‘dat waar alles om draait’ en ‘dat wat alles bij elkaar houdt’, zoals een web, een geweven koord, een touw, een draad of een richtsnoer… Door je soetra wakker te volgen, kom je tot Bevrijding.” Adhisthana Aanwezige: “Wat de film in mij wakker riep was een soort melancholisch gevoel omtrent een gemiste intensiteit van het leven, de schoonheid van de natuur en het respect voor de aarde…” Randolph: “Ja, prachtig, maar eigenlijk gaat dit gevoel nog veel dieper dan ‘een melancholisch gevoel’. Het is een oorspronkelijk gevoel, een ‘oerspronkelijk’ gevoel, een gevoel dat uit de ‘oer’ ontspringt. Eerst is er ‘Adhisthana’, de eerste zegen en het geschenk dat je bent, vervolgens is er de eerste ontvangenis en als je het toestaat dat deze je mag vinden is er de eerste aanraking. Deze ‘aanraking’ kan zich vervolgens uiten in een spirituele ervaring. Je krijgt een glimp van wat je bent en wat er mogelijk is. Je krijgt een kosmisch kijkje ‘achter de schermen’. Uit deze eerste aanraking vloeit vaak een oergevoel voort, de roep, de moed en de bereidwilligheid om deze aanraking te beantwoorden. Je staat toe dat dit oergevoel je in de vorm van de Sakyong-respons in beweging zet. Je beantwoord deze oer-roep en oer-aanraking via een respons tot herstel en healing van jeZelf en de aarde. De ‘Bron’ roept je huiswaarts. We zijn Eenheidswezens, je bent Universeel bewustzijn. Je oorsprong, het Hart, roept je wakker en terug om huiswaarts te keren. Tegelijkertijd ontwaakt er een intern en extern zuiverings- en herstelproces. Het principe van Zelfrealisatie wordt hier in het westen met zijn doe-het-zelf-bardo vaak verkeert verstaan. Niet ‘jij’ realiseert jeZelf. Het Zelf vindt jou, raakt je aan, verlicht je en bevrijdt je vervolgens van de illusie van een ego, een persoonlijkheid, een ‘ik’ of zelfbewustzijn en uiteindelijk zelfs van de illusie van Zijn. Het bevrijdt je van de gevangenschap van ‘eigenheid’, het openbaart de verlichting van Universaliteit en het volbrengt de bevrijding van het Absoluut Stralende…” Ik ken wat beschrijving van astronauten die door het sakyong-principe of het overzicht-respons werden aangeraakt… ‘Er was een moment dat ik dacht: als je in de hemel zou zijn, zou je de planeet zo zien! Maar toen zei ik tegen mezelf: het is nog mooier. Waar ik naar zit te kijken, is de hemel zelf! Ik beschouw deze planeet als een paradijs. We mogen heel blij zijn dat we hier wonen… Hoe langer ik in de ruimte was, hoe meer mijn idee over de mensheid en de aarde veranderde. In de woeste oer-essentie en eindeloze leegte van de ruimte laat de blauwe oceanische aarde met zijn witte wolkendekken zich zien als een fenomenale schone en onwaarschijnlijke kwetsbare oase van leven. Als je loodrecht naar de aarde kijkt, dan lijkt ze groot en majestueus. Maar kijk je er langs, dan zie je de ijl- dunne dampkring als een subtiele en fragiele waas. Even blazen en weg is de hele dampkring… Het lijkt wel op een levende cel met een fluorescerend membraan…
Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

verder                lezen verder                lezen verder                lezen SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 2 Satsang Himalaya Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding Satsang Earth

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

Satsang Magazine logo
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 2 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
1 2 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 2

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

Responsability, the ability to respond Aanwezige: “Dus het zorg dragen voor de aarde heeft juist met Zelfrealisatie te maken?” Randolph: “Ja, één-voor-één word je alle realiteits- sferen meester. Je kunt bijvoorbeeld het individuele pas betreden als je het collectieve bewustzijn bent ontgroeit en je kunt universaliteit pas betreden als je je individualiteit tot volle wasdom hebt gebracht. In de Yoga van het Licht gebruiken we voor het het toppunt van individualiteit vijnanamayakosha’ of in het kort ‘vijnana’. Vijnana-maya-kosha staat voor ‘voelende intelligentie-illusie- sluier’. In zijn lagere functioinaliteit mag je het ook ‘persoonlijkheid’ of ‘zelfbewustzijn’ noemen. In de gang van individualiteit naar Universaliteit (Shiva-maya-kosha) heb je pas iets daadwerkelijk afgerond wanneer je het daadwerkelijk overstegen hebt. Je wordt er dan niet meer door terug geroepen. Het ontwaken van de aarde loopt daarom synchroon met volwaardige en volledige Zelfrealisatie. Zelfrealisatie is altijd inclusief alles, nooit exclusief. In ieder van ons vindt eerst het ontwaken plaats van de sfeer die de aarde en de twilightzone wordt genoemd. Eerst vindt dit ontwaken individueel plaats en vervolgens zet dit zich universeel door. Een mens komt onmogelijk tot volwaardige en volledige Zelfrealisatie, als niet eerst de aardse sfeer volledig in hem is ontwaakt, is geactiveerd, is doorgebroken en getranscendeerd. Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest. Je komt eerst tot Eenheid, vervolgens tot Verlichting en uiteindelijk tot Bevrijding. Via de Yoga van het Licht, expandeert een mens van overleven naar leven en van leven naar Open-leven. Je verhuisd van mede-lijden naar mede-dogen en van mededogen naar Universaliteit. In de Yoga van het Licht worden er twee principes geactiveerd die de mens helpen weer over te gaan naar een nieuwe open leefruimte, een nieuwe manier om hier op aarde te verkeren, en om weer in connectie te staan met responsability, the ability to respond… Wil Zelfrealisatie een kans krijgen dan moet het in goede aarde ontvangen worden en in goede aarde gezaaid zijn. Wat betreft dit ontwakende principe spreken we over de inherente (maar bij de meeste mensen nog slapende) respons om voor de aarde en voor het leven op te komen en om uiteindelijk voor de Grote Bevrijding te gaan. Mijn oude leermeester Alexander Smit sprak vaak over responsabiliteit. Hij zei: ‘Met het ontwaken wordt je weer responsible, able to respond’… In de Yoga van het Licht noemen wij deze natuurlijk ontwakende aanrakende roep tot bereidwilligheid om op te komen voor al wat leeft en de bijbehorende responsabiliteit ‘het sakyong- principe’…” Aanwezige: “Wauw, dit klinkt mij opeens bekend in de oren. Ik ken het woord sakyong van mijn oude Dzogchen leermeesters…” Randolph: “Het woord Sakyong is een zeer oud sferisch woord. Oorspronkelijk daalde dit woord via ‘het dak van de wereld’ direct neer. Dit direct neerdalen uit het Licht is o.a. nog terug te vinden in de oude Tibetaanse cultuur. Sa betekent o.a. ‘aarde’, ‘geheel’, ‘alles’, ‘totaliteit’ en kyong betekent o.a. ‘bescherming’, ‘in stand houding’, ‘opkomen voor’… There is a new way to explore the earth’… In zijn totaliteit betekent Sakyong ‘earth-protector’, ‘aarde-beschermer’, ‘in stand houder van het leven’ of ‘beschermer van het geheel’. De Sakyong is een Eenheidswezen, een kosmische ‘krijger’, de responsieve Universele mens. Het sakyong-principe is een fundamenteel opwellende natuurlijke respons tot ontwaken en het beschermen van de diversiteit van het leven. In Dzogchen gaat een Videhamukta als Chekotee door het leven als een Sakyong. Al millennia fungeert hij als de ‘caretaker of the earth’. Vandaar ook dat Chekotee telkens komt met ‘There is a new way to explore the earth…’. Hiermee zet hij ons niet alleen aan om onszelf en de aarde in essentie te herstellen, maar reikt hij ook de middelen aan om volledige Zelfrealisatie te verwerkelijken en om de aarde en haar bewoners op een hoger plan te brengen. Dit doet hij allereerst door de Sakyong-respons in je wakker te roepen.” Aanwezige: “Kun je een voorbeeld geven van zo’n ‘Sakyong-respons’?” Randolph: “Nog heel vaak vanuit een natuurlijk principe overkomt kleine kinderen die nog in hun puurheid verkeren de ‘Sakyong-respons’. Wanneer kinderen op de tv bijvoorbeeld een platgebrand regenwoud zien, kunnen ze opeens in snikken uitbarsten. Op wat latere leeftijd kunnen zulke kinderen tot actie over gaan. Een mooi voorbeeld is dat Zweedse meisje dat de VN toesprak. ” Aanwezige: “Gebeurt deze ontwakende beschermings-respons dan alleen nog bij kinderen?” Randolph: “Je kunt het ook nog bij volwassen zien. Je ziet die respons vaak gebeuren wanneer mensen in extreme of uitzonderlijke situaties komen, zoals bijvoorbeeld in geval van ruimtevaarders. In de ruimtevaart noemt men de Sakyong-respons ook vaak ‘het overview effect’. Wanneer je in de ruimte bent en je kijkt de kosmische ruimte in dan overvalt je de schok van de oneindigheid van het heelal. Je had natuurlijk wel weet van die oneindigheid, maar als je er oog in oog mee staat is dat toch nog iets heel anders. Je aanschouwt een oneindige duisternis waarin op een enorme afstand wat sterren fonkelen. Wanneer je je vervolgens naar onze blauwwitte planeet omdraait, dan overvalt je meteen een enorme ‘awe en ontzag voor het wonder dat aarde heet. In die eindeloze donkere ruimte straalt een donkerblauwwit aards licht en schittert ons kleine planeetje met al die wonderlijke bergen, woestijnen, oceanen vol met leven in alle diversiteit. Wanneer je de aarde vanuit de ruimte in het daglicht bekijkt zie je geen grenzen, geen bouwwerken. De ruimte kent niet de tijd van zonsopgang en zonsondergang… In de Ruimte is het volledig Stil. Sommige astronauten beschrijven dit als een religieuze ervaring die eenmaal mee terug op aarde over gaat in de Sakyong-respons. De aarde roept en er ontstaat een drang om de mensheid de ogen te openen voor het grote wonder van onze planeet.” Aanwezige: “Nu jij dit zo zegt doet dit me opeens aan de film ‘Point Break’ denken. Toen Point Break in de bioscoop uitkwam maakte het op de een of andere manier een diepe indruk op me. Het riep iets in mij wakker, waar ik toentertijd mijn vinger niet op kon leggen. Met name de latere remake van deze film heeft iets bij me in gang gezet… Het thema dat steeds weer in de film terugkomt is ‘het vinden van je ware levensbestemming en je eigen levenslijn in het leven’. In de film wordt getracht om via het aangaan van allerlei extreme uitdagingen, je levenspad aan te tonen en je levensloop boven water te krijgen. De film gaat over je ‘individuele waarheids-pad traceren’ en deze op te volgen… je waarheids-pad naar Verlichting, Bevrijding en het herstellen van de aarde. Centraal staat hierin dat je aan de aarde teruggeeft wat je hebt ontvangen…” Randolph: “Ja, prachtig… dit thema in de film: ‘Je geeft aan de aarde terug wat je hebt ontvangen’… Uiteindelijk heb je hier op aarde alles geleend. Je krijgt een lichaam-denken-voelen cadeau om te mogen gebruiken en om zaken uit te werken. Je lichaam-denken-en-voelen geef je - met wat wij ‘de dood’ noemen - hoe dan ook weer terug. Waar het om gaat is wat je hier hebt gedaan, hoe je met zaken en mensen en andere levende wezens bent omgegaan en hoe je het leven ook weer achter laat. Een prachtige film. Het draait in de film om de ‘rode draad’ van je leven te ontdekken en om ‘right on the spot’ en ‘op het scherp van de snede’ te leven. Het vinden van de ‘rode draad’ van je leven is een universeel principe en is ook waar het in Zelfrealisatie op neer komt. De film roept bewust of subbewust ‘de Sakyong-respons’ bij je wakker… Het is deze ‘rode draad’, waar omheen je bestaan zich voltrekt en waarvan je leven een uitvloeisel (mooi woord) is. In de Yoga van het Licht noemen deze ‘rode draad’ soetra. Een soetra betekent ‘dat waar alles omheen geweven wordt’, ‘dat waar alles om draait’ en ‘dat wat alles bij elkaar houdt’, zoals een web, een geweven koord, een touw, een draad of een richtsnoer… Door je soetra wakker te volgen, kom je tot Bevrijding.” Adhisthana Aanwezige: “Wat de film in mij wakker riep was een soort melancholisch gevoel omtrent een gemiste intensiteit van het leven, de schoonheid van de natuur en het respect voor de aarde…” Randolph: “Ja, prachtig, maar eigenlijk gaat dit gevoel nog veel dieper dan ‘een melancholisch gevoel’. Het is een oorspronkelijk gevoel, een ‘oerspronkelijk’ gevoel, een gevoel dat uit de ‘oer’ ontspringt. Eerst is er Adhisthana’, de eerste zegen en het geschenk dat je bent, vervolgens is er de eerste ontvangenis en als je het toestaat dat deze je mag vinden is er de eerste aanraking. Deze ‘aanraking’ kan zich vervolgens uiten in een spirituele ervaring. Je krijgt een glimp van wat je bent en wat er mogelijk is. Je krijgt een kosmisch kijkje ‘achter de schermen’. Uit deze eerste aanraking vloeit vaak een oergevoel voort, de roep, de moed en de bereidwilligheid om deze aanraking te beantwoorden. Je staat toe dat dit oergevoel je in de vorm van de Sakyong-respons in beweging zet. Je beantwoord deze oer-roep en oer-aanraking via een respons tot herstel en healing van jeZelf en de aarde. De ‘Bron’ roept je huiswaarts. We zijn Eenheidswezens, je bent Universeel bewustzijn. Je oorsprong, het Hart, roept je wakker en terug om huiswaarts te keren. Tegelijkertijd ontwaakt er een intern en extern zuiverings- en herstelproces. Het principe van Zelfrealisatie wordt hier in het westen met zijn doe-het-zelf-bardo vaak verkeert verstaan. Niet ‘jij’ realiseert jeZelf. Het Zelf vindt jou, raakt je aan, verlicht je en bevrijdt je vervolgens van de illusie van een ego, een persoonlijkheid, een ‘ik’ of zelfbewustzijn en uiteindelijk zelfs van de illusie van Zijn. Het bevrijdt je van de gevangenschap van ‘eigenheid’, het openbaart de verlichting van Universaliteit en het volbrengt de bevrijding van het Absoluut Stralende…” Ik ken wat beschrijving van astronauten die door het sakyong-principe of het overzicht-respons werden aangeraakt… ‘Er was een moment dat ik dacht: als je in de hemel zou zijn, zou je de planeet zo zien! Maar toen zei ik tegen mezelf: het is nog mooier. Waar ik naar zit te kijken, is de hemel zelf! Ik beschouw deze planeet als een paradijs. We mogen heel blij zijn dat we hier wonen… Hoe langer ik in de ruimte was, hoe meer mijn idee over de mensheid en de aarde veranderde. In de woeste oer-essentie en eindeloze leegte van de ruimte laat de blauwe oceanische aarde met zijn witte wolkendekken zich zien als een fenomenale schone en onwaarschijnlijke kwetsbare oase van leven. Als je loodrecht naar de aarde kijkt, dan lijkt ze groot en majestueus. Maar kijk je er langs, dan zie je de ijl-dunne dampkring als een subtiele en fragiele waas. Even blazen en weg is de hele dampkring… Het lijkt wel op een levende cel met een fluorescerend membraan…
Satsang Himalaya verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Satsang Earth Satsang Magazine logo
1
2
SATSANG
MAGAZINE
Responsability, the ability to respond Aanwezige: “Dus het zorg dragen voor de aarde heeft juist met Zelfrealisatie te maken?” Randolph: “Ja, één-voor-één word je alle realiteits-sferen meester. Je kunt bijvoorbeeld het individuele pas betreden als je het collectieve bewustzijn bent ontgroeit en je kunt universaliteit pas betreden als je je individualiteit tot volle wasdom hebt gebracht. In de Yoga van het Licht gebruiken we voor het het toppunt van individualiteit vijnanamayakosha’ of in het kort ‘vijnana’. Vijnana-maya-kosha staat voor ‘voelende intelligentie-illusie-sluier’. In zijn lagere functioinaliteit mag je het ook ‘persoonlijkheid’ of ‘zelfbewustzijn’ noemen. In de gang van individualiteit naar Universaliteit (Shiva-maya-kosha) heb je pas iets daadwerkelijk afgerond wanneer je het daadwerkelijk overstegen hebt. Je wordt er dan niet meer door terug geroepen. Het ontwaken van de aarde loopt daarom synchroon met volwaardige en volledige Zelfrealisatie. Zelfrealisatie is altijd inclusief alles, nooit exclusief. In ieder van ons vindt eerst het ontwaken plaats van de sfeer die de aarde en de twilightzone wordt genoemd. Eerst vindt dit ontwaken individueel plaats en vervolgens zet dit zich universeel door. Een mens komt onmogelijk tot volwaardige en volledige Zelfrealisatie, als niet eerst de aardse sfeer volledig in hem is ontwaakt, is geactiveerd, is doorgebroken en getranscendeerd. Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest. Je komt eerst tot Eenheid, vervolgens tot Verlichting en uiteindelijk tot Bevrijding. Via de Yoga van het Licht, expandeert een mens van overleven naar leven en van leven naar Open-leven. Je verhuisd van mede-lijden naar mede-dogen en van mededogen naar Universaliteit. In de Yoga van het Licht worden er twee principes geactiveerd die de mens helpen weer over te gaan naar een nieuwe open leefruimte, een nieuwe manier om hier op aarde te verkeren, en om weer in connectie te staan met responsability, the ability to respond… Wil Zelfrealisatie een kans krijgen dan moet het in goede aarde ontvangen worden en in goede aarde gezaaid zijn. Wat betreft dit ontwakende principe spreken we over de inherente (maar bij de meeste mensen nog slapende) respons om voor de aarde en voor het leven op te komen en om uiteindelijk voor de Grote Bevrijding te gaan. Mijn oude leermeester Alexander Smit sprak vaak over responsabiliteit. Hij zei: ‘Met het ontwaken wordt je weer responsible, able to respond’… In de Yoga van het Licht noemen wij deze natuurlijk ontwakende aanrakende roep tot bereidwilligheid om op te komen voor al wat leeft en de bijbehorende responsabiliteit ‘het sakyong-principe’…” Aanwezige: “Wauw, dit klinkt mij opeens bekend in de oren. Ik ken het woord sakyong van mijn oude Dzogchen leermeesters…” Randolph: “Het woord Sakyong is een zeer oud sferisch woord. Oorspronkelijk daalde dit woord via ‘het dak van de wereld’ direct neer. Dit direct neerdalen uit het Licht is o.a. nog terug te vinden in de oude Tibetaanse cultuur. Sa betekent o.a. ‘aarde’, ‘geheel’, ‘alles’, ‘totaliteit’ en kyong betekent o.a. ‘bescherming’, ‘in stand houding’, ‘opkomen voor’… There is a new way to explore the earth’… In zijn totaliteit betekent Sakyong ‘earth- protector’, ‘aarde-beschermer’, ‘in stand houder van het leven’ of ‘beschermer van het geheel’. De Sakyong is een Eenheidswezen, een kosmische ‘krijger’, de responsieve Universele mens. Het sakyong-principe is een fundamenteel opwellende natuurlijke respons tot ontwaken en het beschermen van de diversiteit van het leven. In Dzogchen gaat een Videhamukta als Chekotee door het leven als een Sakyong. Al millennia fungeert hij als de caretaker of the earth’. Vandaar ook dat Chekotee telkens komt met ‘There is a new way to explore the earth…’. Hiermee zet hij ons niet alleen aan om onszelf en de aarde in essentie te herstellen, maar reikt hij ook de middelen aan om volledige Zelfrealisatie te verwerkelijken en om de aarde en haar bewoners op een hoger plan te brengen. Dit doet hij allereerst door de Sakyong-respons in je wakker te roepen.” Aanwezige: “Kun je een voorbeeld geven van zo’n ‘Sakyong-respons’?” Randolph: “Nog heel vaak vanuit een natuurlijk principe overkomt kleine kinderen die nog in hun puurheid verkeren de ‘Sakyong- respons’. Wanneer kinderen op de tv bijvoorbeeld een platgebrand regenwoud zien, kunnen ze opeens in snikken uitbarsten. Op wat latere leeftijd kunnen zulke kinderen tot actie over gaan. Een mooi voorbeeld is dat Zweedse meisje dat de VN toesprak. ” Aanwezige: “Gebeurt deze ontwakende beschermings-respons dan alleen nog bij kinderen?” Randolph: “Je kunt het ook nog bij volwassen zien. Je ziet die respons vaak gebeuren wanneer mensen in extreme of uitzonderlijke situaties komen, zoals bijvoorbeeld in geval van ruimtevaarders. In de ruimtevaart noemt men de Sakyong-respons ook vaak ‘het overview effect’. Wanneer je in de ruimte bent en je kijkt de kosmische ruimte in dan overvalt je de schok van de oneindigheid van het heelal. Je had natuurlijk wel weet van die oneindigheid, maar als je er oog in oog mee staat is dat toch nog iets heel anders. Je aanschouwt een oneindige duisternis waarin op een enorme afstand wat sterren fonkelen. Wanneer je je vervolgens naar onze blauwwitte planeet omdraait, dan overvalt je meteen een enorme awe’ en ontzag voor het wonder dat aarde heet. In die eindeloze donkere ruimte straalt een donkerblauwwit aards licht en schittert ons kleine planeetje met al die wonderlijke bergen, woestijnen, oceanen vol met leven in alle diversiteit. Wanneer je de aarde vanuit de ruimte in het daglicht bekijkt zie je geen grenzen, geen bouwwerken. De ruimte kent niet de tijd van zonsopgang en zonsondergang… In de Ruimte is het volledig Stil. Sommige astronauten beschrijven dit als een religieuze ervaring die eenmaal mee terug op aarde over gaat in de Sakyong-respons. De aarde roept en er ontstaat een drang om de mensheid de ogen te openen voor het grote wonder van onze planeet.” Aanwezige: “Nu jij dit zo zegt doet dit me opeens aan de film ‘Point Break’ denken. Toen Point Break in de bioscoop uitkwam maakte het op de een of andere manier een diepe indruk op me. Het riep iets in mij wakker, waar ik toentertijd mijn vinger niet op kon leggen. Met name de latere remake van deze film heeft iets bij me in gang gezet… Het thema dat steeds weer in de film terugkomt is ‘het vinden van je ware levensbestemming en je eigen levenslijn in het leven’. In de film wordt getracht om via het aangaan van allerlei extreme uitdagingen, je levenspad aan te tonen en je levensloop boven water te krijgen. De film gaat over je ‘individuele waarheids-pad traceren’ en deze op te volgen… je waarheids-pad naar Verlichting, Bevrijding en het herstellen van de aarde. Centraal staat hierin dat je aan de aarde teruggeeft wat je hebt ontvangen…” Randolph: “Ja, prachtig… dit thema in de film: ‘Je geeft aan de aarde terug wat je hebt ontvangen’… Uiteindelijk heb je hier op aarde alles geleend. Je krijgt een lichaam-denken- voelen cadeau om te mogen gebruiken en om zaken uit te werken. Je lichaam-denken-en- voelen geef je - met wat wij ‘de dood’ noemen - hoe dan ook weer terug. Waar het om gaat is wat je hier hebt gedaan, hoe je met zaken en mensen en andere levende wezens bent omgegaan en hoe je het leven ook weer achter laat. Een prachtige film. Het draait in de film om de ‘rode draad’ van je leven te ontdekken en om ‘right on the spot’ en ‘op het scherp van de snede’ te leven. Het vinden van de ‘rode draad’ van je leven is een universeel principe en is ook waar het in Zelfrealisatie op neer komt. De film roept bewust of subbewust ‘de Sakyong- respons’ bij je wakker… Het is deze ‘rode draad’, waar omheen je bestaan zich voltrekt en waarvan je leven een uitvloeisel (mooi woord) is. In de Yoga van het Licht noemen deze ‘rode draad’ soetra. Een soetra betekent ‘dat waar alles omheen geweven wordt’, ‘dat waar alles om draait’ en ‘dat wat alles bij elkaar houdt’, zoals een web, een geweven koord, een touw, een draad of een richtsnoer… Door je soetra wakker te volgen, kom je tot Bevrijding.” Adhisthana Aanwezige: “Wat de film in mij wakker riep was een soort melancholisch gevoel omtrent een gemiste intensiteit van het leven, de schoonheid van de natuur en het respect voor de aarde…” Randolph: “Ja, prachtig, maar eigenlijk gaat dit gevoel nog veel dieper dan ‘een melancholisch gevoel’. Het is een oorspronkelijk gevoel, een ‘oerspronkelijk’ gevoel, een gevoel dat uit de ‘oer’ ontspringt. Eerst is er ‘Adhisthana’, de eerste zegen en het geschenk dat je bent, vervolgens is er de eerste ontvangenis en als je het toestaat dat deze je mag vinden is er de eerste aanraking. Deze ‘aanraking’ kan zich vervolgens uiten in een spirituele ervaring. Je krijgt een glimp van wat je bent en wat er mogelijk is. Je krijgt een kosmisch kijkje ‘achter de schermen’. Uit deze eerste aanraking vloeit vaak een oergevoel voort, de roep, de moed en de bereidwilligheid om deze aanraking te beantwoorden. Je staat toe dat dit oergevoel je in de vorm van de Sakyong-respons in beweging zet. Je beantwoord deze oer-roep en oer- aanraking via een respons tot herstel en healing van jeZelf en de aarde. De ‘Bron’ roept je huiswaarts. We zijn Eenheidswezens, je bent Universeel bewustzijn. Je oorsprong, het Hart, roept je wakker en terug om huiswaarts te keren. Tegelijkertijd ontwaakt er een intern en extern zuiverings- en herstelproces. Het principe van Zelfrealisatie wordt hier in het westen met zijn doe-het-zelf-bardo vaak verkeert verstaan. Niet ‘jij’ realiseert jeZelf. Het Zelf vindt jou, raakt je aan, verlicht je en bevrijdt je vervolgens van de illusie van een ego, een persoonlijkheid, een ‘ik’ of zelfbewustzijn en uiteindelijk zelfs van de illusie van Zijn. Het bevrijdt je van de gevangenschap van ‘eigenheid’, het openbaart de verlichting van Universaliteit en het volbrengt de bevrijding van het Absoluut Stralende…” Ik ken wat beschrijving van astronauten die door het sakyong-principe of het overzicht- respons werden aangeraakt… ‘Er was een moment dat ik dacht: als je in de hemel zou zijn, zou je de planeet zo zien! Maar toen zei ik tegen mezelf: het is nog mooier. Waar ik naar zit te kijken, is de hemel zelf! Ik beschouw deze planeet als een paradijs. We mogen heel blij zijn dat we hier wonen… Hoe langer ik in de ruimte was, hoe meer mijn idee over de mensheid en de aarde veranderde. In de woeste oer-essentie en eindeloze leegte van de ruimte laat de blauwe oceanische aarde met zijn witte wolkendekken zich zien als een fenomenale schone en onwaarschijnlijke kwetsbare oase van leven. Als je loodrecht naar de aarde kijkt, dan lijkt ze groot en majestueus. Maar kijk je er langs, dan zie je de ijl-dunne dampkring als een subtiele en fragiele waas. Even blazen en weg is de hele dampkring… Het lijkt wel op een levende cel met een fluorescerend membraan…
AARDE BESCHERMER
SAKYONG | PAGINA 2
Satsang Himalaya

De Aarde-beschermer…

Satsang Magazine logo verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Satsang Earth

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 3 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding verder                lezen volgende               pagina verder                lezen
De geologische krachten die de aarde hebben gevormd zijn in één oogopslag te zien, maar de eeuwen waarin wij piramiden en wolken krabbers hebben gebouwd, zijn vrijwel onzichtbaar. Op deze afstand en vooral overdag wijst vrijwel niets van wat je op deze planeet ziet op menselijke aanwezigheid. Het duurde even voor ik me realiseerde dat er geen (kunstmatige) grenzen bestonden. Bekijk je de aarde op een geologische tijdschaal, dan zijn wij een onbenullig detail. We moeten als mensen de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat we permanent op deze planeet kunnen blijven bestaan…’ “Enlightenment for the greater good of mankind”… Randolph: “Wanneer astronauten uit de ruimte terug komen, zijn de meesten bevangen door de grootsheid van Stilte. Ze spreken over de religieuze ervaring van Stilte . In ons oneindige universum is ‘lawaai’ eigenlijk een waar wonder. Ik herinner me een verslag van een astronaut die na zijn verkeren in de ruimte als hobby had om tussen de mensen in winkelcentra te zitten om alleen maar aanwezig te zijn om te kijken en te luisteren…” Aanwezige: “Zou je het Sakyong-principe terug kunnen vinden in de doop van Jezus?” Randolph: “Ja, dat is een mooi voorbeeld. Toen Jezus werd gedoopt, daalde de heilige geest in Jezus neer. Gesymboliseerd in de vorm van een witte duif. Op deze wijze transformeerde Jezus naar Christus. Toen de heilige geest Jezus overnam, openbaarde zich via de Sakyong-respons de levende Christus. In Jezus, als Christus, ontstond er de roep tot redder der mensheid. Via die aanraking oversteeg Jezus zichzelf. Jezus ‘stief’ om over te gaan naar Christus. Dit is klassiek. In het Oosten kijken ze een beetje vreemd naar al die verwarde westerlingen die ‘Verlichting zoeken voor zichzelf’, wat een ‘contradictio in terminis’ is. In het Oosten bestaat er alleen Verlichting for the greater good of mankind’. Als jij opgaat, is dat een geschenk voor je medemensen. Onthoudt dat de Bevrijding niet voor ‘jezelf’ is, maar van ‘jezelf’. Jij (dat wat je dacht te zijn en waarmee je je identificeerde) gaat in het Licht op. Het Licht blijft over…” Aanwezige: “Ergens komt het woordje Sa van Sa-kyong mij ook in de Advaita Vedanta bekend voor?” Randolph: “Ja, de Sa van bijvoorbeeld Saguna. Eerst kom je tot de omarming van ‘alle-eigenschappen’ (Sa-guna) en vervolgens tot de Realisatie van ‘geen-eigenschappen’ (Nir-guna). Zelfrealisatie begint met het ontwaken van deze oer-roep van het Hart. Het Sakyong-principe is haar eerste aanraking. Door deze op je in laten werken ontstaat Verlichting. Ze werkt in eerste instantie verlichtend op je in en vervolgens wordt je het Licht (van Bewustzijn) zelf. Deze oer-roep van het Hart mondt op den duur uit in de oerschreeuw van de Grote Bevrijding. Dankzij het Sakyong-principe, ontstaat de oer-moed en begint het bron- vertrouwen op te wellen om via het hart op te komen voor wat in je leven ‘klopt’. Via Sakyong ontwikkel je de moed en het vertrouwen om het pad van Zelfrealisatie te betreden en om het volledige pad van Zelfrealisatie daadwerkelijk te volbrengen. Het is een hele omkering in je leven, wanneer voor het eerst direct vanuit je Bron onvoorwaardelijk Zelfrespect, vrede en een basaal vertrouwen opwelt. In de Advaita Vedanta noemen we deze uit Bron opwellende basale vrede ‘Shama’ en het basale oorspronkelijke onvoorwaardelijke Bron-vertrouwen ‘Shraddha’. Shraddha is niet vertrouwen ergens op, maar enkel en alleen ‘Vertrouwen’. Vertrouwen die IS. Vertrouwen dat rechtstreeks uit je eigen Bron opwelt. Shraddha is Bron-vertrouwen.” Het Sakyong-principe en de Sakyong-respons Aanwezige: “Man, dit Sakyong-principe intrigeert me steeds meer. Kun je nog iets verder ingaan op het Sakyong-principe en de Sakyong-respons?” Randolph: “Wanneer een mens nog voldoende gevoelig is en zijn natuurlijke omgeving wordt bedreigd of grof wordt benaderd, dan rijst er vanuit het hart (dat in de diepte nog in eenheid met de kosmos verkeert) een natuurlijke haast vanzelfsprekende aangeboren kinderlijke onschuldige respons op om hier adequaat op te reageren. Meestal zie je dit bij jonge mensen. Je ontwaakt bijvoorbeeld als Ocean cleaner’. Wanneer mensen ouder worden raakt Sakyong meestal dermate bedekt, dat de respons niet meer kan doorbreken of zich verder kan doorzetten. Kijk maar eens wat er met al die mensen is gebeurt uit ‘the flowerpower’ van de jaren zestig. Gelukkig heb je ook van die mensen die altijd jong blijven. Die blijven forever young… Zij zijn de kandidaten voor Zelfrealisatie.” Aanwezige: “Is het Sakyong-principe ook wetenschappelijk of natuurkundig uit te leggen?” Randolph: “Yes, yes… Het Sakyong-principe is het inherente natuurlijke principe dat in ieder deeltje van de aarde vervat zit, haar omhuld en haar beschermd, al verkeert de opmerkzaamheid van dit principe bij de meeste mensen dus nog in slapende toestand. Het Sakyong-principe is in ieder gemanifesteerd deeltje, in iedere lichtstraal die hier op aarde valt, in ieder sterrenstofdeeltje en in iedere aardsstofdeeltje ingegeven. In iedere cel, in ieder orgaan, in ieder lichaam zit Sakyong vervat. De Yoga van het Licht duidt deze doorstralende omhulling en inbedding ook wel aan met ‘het Ethernet’. De ganse kosmos is op dit ‘Ethernet’ aangesloten. In de Yoga van het Licht laten wij dit nog in slaap verkerende Sakyong- of Ethernet-vermogen ontwaken en activeren hiermee een Sakyong- boeddha-veld. Om een heilzame werking te hebben hoeft een gerealiseerde in principe helemaal niet zichtbaar of bekend te zijn. Zijn of haar uitstraling werkt hoofdzakelijk via dit ‘Ethernet’. Eigenlijk is enkel de verlichte aanwezigheid al ruim voldoende om helend voor de aarde en de mensheid te zijn. Zodra er een nieuwe Boeddha is opgestaan, dan weet op een diep subtiel niveau de hele kosmos dit…” Aanwezige: “Hoe werkt Sakyong in de vorm van dit Ethernet-principe dan precies?” Randolph: “Aan het Sakyong-ethernet-principe ligt een enorm universeel reservoir van primaire potentiële kosmische energie ten grondslag. Dit kosmische reservoir wordt in het Engels ook wel ‘Primordial energy’ genoemd. Dit reservoir wordt aangesproken door zowel het Sakyong-principe als het Zelfrealisatie-principe. In de Yoga van het Licht leren wij je om deze oer-energie ‘aan te boren’ en te ‘benutten’. Bovendien leren wij je eveneens om deze energie niet meer ‘weg te laten lekken’. Op een gegeven moment baad je hele leven in deze oer-energie…” “De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Kun je wat dit betreft ook een vertaalslag maken naar de Advaita Vedanta’?” Randolph: “In de Advaita Vedanta spreken we van ‘de pottenbakkers oven’. De energetische hoedanigheid van een toestand kan oplaaien en alsmaar verhoogd worden. De toestand waarin alles in dit aanwakkerende Licht baad, noemen wij ‘het Schitterende’. In de Advaita Vedanta duiden wij de inhoud van het Schitterende aan met fenomenale Waarheid (Satyam), fenomenale Goedheid (Shivam) en fenomenale Schoonheid (Sundaram). Wanneer het Schitterende nog enkel ruimtelijke kleuringen kent, spreken wij van Sat-Chit-Ananda’ (Zijn-Helderheid-Gelukzaligheid). Pas bij de ontwaking en oplichting van deze energie is onvoorwaardelijke volledige onomkeerbare Zelfrealisatie echt mogelijk. Je kunt dit ook aanduiden met dat je geestelijke neigingen (Samskara) en ziel- en-zaligheid perikelen (Vasana) verdwijnen als een kaarsje ten opzicht van de zon. Nogmaals: ‘Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest.’ Wanneer deze primaire energie aangesproken wordt, spreken we van Primordial-yoga, hetgeen een andere benaming is van Adi-yoga of de Yoga van het Licht. Wanneer de natuurlijke respons van de aarde geactiveerd wordt, ontstaat er in de mens een bijzondere moed om zaken aan te gaan en aan te pakken die vele malen groter zijn dan hijzelf en zijn angsten. Misschien ken je die oude beelden wel van de Rainbow Warrior van Greenpeace, die reusachtige walvisvaarders de pas afsneed. In het Engels noemen we deze primaire energie-opwelling ook wel ‘courage’. Het woord courage komt van het Franse woord cœur, hetgeen hart betekend. Het is precies deze Sakyong-Hart-en-Bron-moed die je ook in het bijzonder nodig hebt voor Zelfrealisatie om ‘jezelf’ te buiten te gaan. ‘De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Heeft degene waarin Sakyong is ontwaak en tot Zelfrealisatie is gekomen ook een bepaalde naam of aanduiding?” Randolph: “Ja, het wezen dat deze inherente overgeërfde eerste aardse zegening (Adhisthana) - het vermogen om jezelf (en als de aarde) te kunnen herstellen - bewust belichaamd, wordt in de Hima-laya ‘Rigden’ genoemd. Je kent het woord Rigden wel via het woord Rigpa (Gewaarzijn). Rig… ‘zuiver’, ‘transparant’, ‘schitterend’, pa… ‘vertoeven’, ‘verwijlen’, ‘Zijn’. Rigden staat voor ‘keizerlijke’ en ‘koninklijke’ zelfgerealiseerde wezens, zij vertegenwoordigen de hoogste vorm van nonduale ontwaakte intelligentie. Rigden staat voor onze potentieel aangeboren onmiddellijk aanspreekbare beschikbare spirituele erfenis… Wil dit inherente gegeven en gegevene zich openbaren, dan moet het wel aangesproken en opgeroepen worden. Wat betreft wezens die dit vertegenwoordigen spreken we in traditie van de Navnath Sampradaya van Jnani’s, Avadhuta’s en Jivanmukta…” Aanwezige: “Ik weet dat men in Dzogchen iemand tot een Sakyong benoemd… Nu ik begrijp wat Sakyong is en het principe van de Aarde-beschermer in werking zie, vind ik iemand tot Sakyong benoemen eigenlijk vreemd?” Randolph: “Ja, in een natuurlijke ontwikkeling is het benoemen en het komen met titels ook hoogst eigenaardig. Wanneer dat gebeurt zie je meestal dat dit allerlei onzuiverheden meebrengt en allerlei vervormingen uitnodigt. Je kunt een Sakyong, Jnani, Avadhuta of Jivanmukta… niet benoemen. De aanduidingen beschrijven bepaalde staten en toestanden. Een Sakyong is degene die een bepaald principe en bepaald niveau heeft gerealiseerd. Dit kun je een ander niet toeschuiven. Je kunt een Sakyong enkel van nature zijn. Het principe heeft jou gevonden, overgenomen en werkt door je heen.” Aanwezige: “Bestaat er nog een andere aanduiding voor het ‘Sakyong-principe’ of ‘aarde-beschermer’ (‘earth-protector’)?” Randolph: “Ja, in de Yoga van het Licht noemen we dit principe ook wel Kama-muta. Kama… ‘liefde’, muta… ‘bewogen door’… Kama-muta betekent ontroert, aangesproken en bewogen worden door liefde. Op Bron-niveau liggen Moed (Courage), Liefde (Prema), Vrede (Shama) en Vertrouwen (Shraddha) zeer dicht bijeen. Op een diep niveau wordt er opeens iets aangeraakt, wat altijd al klaarlag om naar de oppervlakte te komen. In de spiritualiteit en religie spreekt men in dit verband ook wel van bewogen worden of aangeraakt zijn door de Grote Geest of de Heilige Geest. Een harmonische golf welt op via de ontmoeting van hart en ziel en trekt de wereld, de aarde, de mensheid en de ganse kosmos door. Misschien ken je wel de oproep van de indiaan die later ‘chief Seattle’ werd genoemd uit het boek ‘Power of Myth’ van Joseph Campbell …” Native American Chief Seattle: “The president in Washington sends word that he wishes to buy our land. But how can you buy or sell the sky? The land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect. All are holy in the memory and experience of my people… We know the sap which courses through trees as we know the blood that courses through our veins. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters. The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadow, the body heat of the pony, and man, all belong to the same family…
2 3 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 3 Satsang duif Satsang waterval

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

Deel III (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding Satsang Magazine logo
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 3 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
2 3 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 3

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

De geologische krachten die de aarde hebben gevormd zijn in één oogopslag te zien, maar de eeuwen waarin wij piramiden en wolken krabbers hebben gebouwd, zijn vrijwel onzichtbaar. Op deze afstand en vooral overdag wijst vrijwel niets van wat je op deze planeet ziet op menselijke aanwezigheid. Het duurde even voor ik me realiseerde dat er geen (kunstmatige) grenzen bestonden. Bekijk je de aarde op een geologische tijdschaal, dan zijn wij een onbenullig detail. We moeten als mensen de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat we permanent op deze planeet kunnen blijven bestaan…’ Enlightenment for the greater good of mankind”… Randolph: “Wanneer astronauten uit de ruimte terug komen, zijn de meesten bevangen door de grootsheid van Stilte. Ze spreken over de religieuze ervaring van Stilte . In ons oneindige universum is ‘lawaai’ eigenlijk een waar wonder. Ik herinner me een verslag van een astronaut die na zijn verkeren in de ruimte als hobby had om tussen de mensen in winkelcentra te zitten om alleen maar aanwezig te zijn om te kijken en te luisteren…” Aanwezige: “Zou je het Sakyong-principe terug kunnen vinden in de doop van Jezus?” Randolph: “Ja, dat is een mooi voorbeeld. Toen Jezus werd gedoopt, daalde de heilige geest in Jezus neer. Gesymboliseerd in de vorm van een witte duif. Op deze wijze transformeerde Jezus naar Christus. Toen de heilige geest Jezus overnam, openbaarde zich via de Sakyong-respons de levende Christus. In Jezus, als Christus, ontstond er de roep tot redder der mensheid. Via die aanraking oversteeg Jezus zichzelf. Jezus ‘stief’ om over te gaan naar Christus. Dit is klassiek. In het Oosten kijken ze een beetje vreemd naar al die verwarde westerlingen die ‘Verlichting zoeken voor zichzelf’, wat een ‘contradictio in terminis’ is. In het Oosten bestaat er alleen ‘Verlichting for the greater good of mankind’. Als jij opgaat, is dat een geschenk voor je medemensen. Onthoudt dat de Bevrijding niet voor ‘jezelf’ is, maar van ‘jezelf’. Jij (dat wat je dacht te zijn en waarmee je je identificeerde) gaat in het Licht op. Het Licht blijft over…” Aanwezige: “Ergens komt het woordje Sa van Sa-kyong mij ook in de Advaita Vedanta bekend voor?” Randolph: “Ja, de Sa van bijvoorbeeld Saguna. Eerst kom je tot de omarming van ‘alle-eigenschappen’ (Sa-guna) en vervolgens tot de Realisatie van ‘geen- eigenschappen’ (Nir-guna). Zelfrealisatie begint met het ontwaken van deze oer-roep van het Hart. Het Sakyong-principe is haar eerste aanraking. Door deze op je in laten werken ontstaat Verlichting. Ze werkt in eerste instantie verlichtend op je in en vervolgens wordt je het Licht (van Bewustzijn) zelf. Deze oer-roep van het Hart mondt op den duur uit in de oerschreeuw van de Grote Bevrijding. Dankzij het Sakyong-principe, ontstaat de oer-moed en begint het bron-vertrouwen op te wellen om via het hart op te komen voor wat in je leven ‘klopt’. Via Sakyong ontwikkel je de moed en het vertrouwen om het pad van Zelfrealisatie te betreden en om het volledige pad van Zelfrealisatie daadwerkelijk te volbrengen. Het is een hele omkering in je leven, wanneer voor het eerst direct vanuit je Bron onvoorwaardelijk Zelfrespect, vrede en een basaal vertrouwen opwelt. In de Advaita Vedanta noemen we deze uit Bron opwellende basale vrede ‘Shama’ en het basale oorspronkelijke onvoorwaardelijke Bron-vertrouwen ‘Shraddha’. Shraddha is niet vertrouwen ergens op, maar enkel en alleen ‘Vertrouwen’. Vertrouwen die IS. Vertrouwen dat rechtstreeks uit je eigen Bron opwelt. Shraddha is Bron-vertrouwen.” Het Sakyong-principe en de Sakyong-respons Aanwezige: “Man, dit Sakyong-principe intrigeert me steeds meer. Kun je nog iets verder ingaan op het Sakyong-principe en de Sakyong-respons?” Randolph: “Wanneer een mens nog voldoende gevoelig is en zijn natuurlijke omgeving wordt bedreigd of grof wordt benaderd, dan rijst er vanuit het hart (dat in de diepte nog in eenheid met de kosmos verkeert) een natuurlijke haast vanzelfsprekende aangeboren kinderlijke onschuldige respons op om hier adequaat op te reageren. Meestal zie je dit bij jonge mensen. Je ontwaakt bijvoorbeeld als ‘Ocean cleaner’. Wanneer mensen ouder worden raakt Sakyong meestal dermate bedekt, dat de respons niet meer kan doorbreken of zich verder kan doorzetten. Kijk maar eens wat er met al die mensen is gebeurt uit ‘the flowerpower’ van de jaren zestig. Gelukkig heb je ook van die mensen die altijd jong blijven. Die blijven forever young… Zij zijn de kandidaten voor Zelfrealisatie.” Aanwezige: “Is het Sakyong-principe ook wetenschappelijk of natuurkundig uit te leggen?” Randolph: “Yes, yes… Het Sakyong-principe is het inherente natuurlijke principe dat in ieder deeltje van de aarde vervat zit, haar omhuld en haar beschermd, al verkeert de opmerkzaamheid van dit principe bij de meeste mensen dus nog in slapende toestand. Het Sakyong-principe is in ieder gemanifesteerd deeltje, in iedere lichtstraal die hier op aarde valt, in ieder sterrenstofdeeltje en in iedere aardsstofdeeltje ingegeven. In iedere cel, in ieder orgaan, in ieder lichaam zit Sakyong vervat. De Yoga van het Licht duidt deze doorstralende omhulling en inbedding ook wel aan met ‘het Ethernet’. De ganse kosmos is op dit ‘Ethernet aangesloten. In de Yoga van het Licht laten wij dit nog in slaap verkerende Sakyong- of Ethernet-vermogen ontwaken en activeren hiermee een Sakyong-boeddha-veld. Om een heilzame werking te hebben hoeft een gerealiseerde in principe helemaal niet zichtbaar of bekend te zijn. Zijn of haar uitstraling werkt hoofdzakelijk via dit ‘Ethernet’. Eigenlijk is enkel de verlichte aanwezigheid al ruim voldoende om helend voor de aarde en de mensheid te zijn. Zodra er een nieuwe Boeddha is opgestaan, dan weet op een diep subtiel niveau de hele kosmos dit…” Aanwezige: “Hoe werkt Sakyong in de vorm van dit Ethernet-principe dan precies?” Randolph: “Aan het Sakyong-ethernet-principe ligt een enorm universeel reservoir van primaire potentiële kosmische energie ten grondslag. Dit kosmische reservoir wordt in het Engels ook wel ‘Primordial energy genoemd. Dit reservoir wordt aangesproken door zowel het Sakyong-principe als het Zelfrealisatie- principe. In de Yoga van het Licht leren wij je om deze oer-energie ‘aan te boren’ en te ‘benutten’. Bovendien leren wij je eveneens om deze energie niet meer ‘weg te laten lekken’. Op een gegeven moment baad je hele leven in deze oer-energie…” “De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Kun je wat dit betreft ook een vertaalslag maken naar de Advaita Vedanta’?” Randolph: “In de Advaita Vedanta spreken we van ‘de pottenbakkers oven’. De energetische hoedanigheid van een toestand kan oplaaien en alsmaar verhoogd worden. De toestand waarin alles in dit aanwakkerende Licht baad, noemen wij ‘het Schitterende’. In de Advaita Vedanta duiden wij de inhoud van het Schitterende aan met fenomenale Waarheid (Satyam), fenomenale Goedheid (Shivam) en fenomenale Schoonheid (Sundaram). Wanneer het Schitterende nog enkel ruimtelijke kleuringen kent, spreken wij van Sat-Chit-Ananda’ (Zijn-Helderheid-Gelukzaligheid). Pas bij de ontwaking en oplichting van deze energie is onvoorwaardelijke volledige onomkeerbare Zelfrealisatie echt mogelijk. Je kunt dit ook aanduiden met dat je geestelijke neigingen (Samskara) en ziel-en-zaligheid perikelen (Vasana) verdwijnen als een kaarsje ten opzicht van de zon. Nogmaals: ‘Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest.’ Wanneer deze primaire energie aangesproken wordt, spreken we van Primordial-yoga, hetgeen een andere benaming is van Adi-yoga of de Yoga van het Licht. Wanneer de natuurlijke respons van de aarde geactiveerd wordt, ontstaat er in de mens een bijzondere moed om zaken aan te gaan en aan te pakken die vele malen groter zijn dan hijzelf en zijn angsten. Misschien ken je die oude beelden wel van de Rainbow Warrior van Greenpeace, die reusachtige walvisvaarders de pas afsneed. In het Engels noemen we deze primaire energie-opwelling ook wel ‘courage’. Het woord courage komt van het Franse woord cœur, hetgeen hart betekend. Het is precies deze Sakyong-Hart-en-Bron-moed die je ook in het bijzonder nodig hebt voor Zelfrealisatie om ‘jezelf’ te buiten te gaan. ‘De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Heeft degene waarin Sakyong is ontwaak en tot Zelfrealisatie is gekomen ook een bepaalde naam of aanduiding?” Randolph: “Ja, het wezen dat deze inherente overgeërfde eerste aardse zegening (Adhisthana) - het vermogen om jezelf (en als de aarde) te kunnen herstellen - bewust belichaamd, wordt in de Hima-laya ‘Rigden’ genoemd. Je kent het woord Rigden wel via het woord Rigpa (Gewaarzijn). Rig… ‘zuiver’, ‘transparant’, ‘schitterend’, pa… ‘vertoeven’, ‘verwijlen’, ‘Zijn’. Rigden staat voor ‘keizerlijke’ en ‘koninklijke’ zelfgerealiseerde wezens, zij vertegenwoordigen de hoogste vorm van nonduale ontwaakte intelligentie. Rigden staat voor onze potentieel aangeboren onmiddellijk aanspreekbare beschikbare spirituele erfenis… Wil dit inherente gegeven en gegevene zich openbaren, dan moet het wel aangesproken en opgeroepen worden. Wat betreft wezens die dit vertegenwoordigen spreken we in traditie van de Navnath Sampradaya van Jnani’s, Avadhuta’s en Jivanmukta…” Aanwezige: “Ik weet dat men in Dzogchen iemand tot een Sakyong benoemd… Nu ik begrijp wat Sakyong is en het principe van de Aarde-beschermer in werking zie, vind ik iemand tot Sakyong benoemen eigenlijk vreemd?” Randolph: “Ja, in een natuurlijke ontwikkeling is het benoemen en het komen met titels ook hoogst eigenaardig. Wanneer dat gebeurt zie je meestal dat dit allerlei onzuiverheden meebrengt en allerlei vervormingen uitnodigt. Je kunt een Sakyong, Jnani, Avadhuta of Jivanmukta… niet benoemen. De aanduidingen beschrijven bepaalde staten en toestanden. Een Sakyong is degene die een bepaald principe en bepaald niveau heeft gerealiseerd. Dit kun je een ander niet toeschuiven. Je kunt een Sakyong enkel van nature zijn. Het principe heeft jou gevonden, overgenomen en werkt door je heen.” Aanwezige: “Bestaat er nog een andere aanduiding voor het ‘Sakyong-principe’ of ‘aarde-beschermer’ (‘earth-protector’)?” Randolph: “Ja, in de Yoga van het Licht noemen we dit principe ook wel Kama-muta. Kama… ‘liefde’, muta… ‘bewogen door’… Kama-muta betekent ontroert, aangesproken en bewogen worden door liefde. Op Bron-niveau liggen Moed (Courage), Liefde (Prema), Vrede (Shama) en Vertrouwen (Shraddha) zeer dicht bijeen. Op een diep niveau wordt er opeens iets aangeraakt, wat altijd al klaarlag om naar de oppervlakte te komen. In de spiritualiteit en religie spreekt men in dit verband ook wel van bewogen worden of aangeraakt zijn door de Grote Geest of de Heilige Geest. Een harmonische golf welt op via de ontmoeting van hart en ziel en trekt de wereld, de aarde, de mensheid en de ganse kosmos door. Misschien ken je wel de oproep van de indiaan die later ‘chief Seattle’ werd genoemd uit het boek ‘Power of Myth’ van Joseph Campbell …” Native American Chief Seattle: “The president in Washington sends word that he wishes to buy our land. But how can you buy or sell the sky? The land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect. All are holy in the memory and experience of my people… We know the sap which courses through trees as we know the blood that courses through our veins. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters. The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadow, the body heat of the pony, and man, all belong to the same family…
Satsang waterval verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Satsang duif Satsang Magazine logo
2
3
SATSANG
MAGAZINE
De geologische krachten die de aarde hebben gevormd zijn in één oogopslag te zien, maar de eeuwen waarin wij piramiden en wolken krabbers hebben gebouwd, zijn vrijwel onzichtbaar. Op deze afstand en vooral overdag wijst vrijwel niets van wat je op deze planeet ziet op menselijke aanwezigheid. Het duurde even voor ik me realiseerde dat er geen (kunstmatige) grenzen bestonden. Bekijk je de aarde op een geologische tijdschaal, dan zijn wij een onbenullig detail. We moeten als mensen de handen ineenslaan om ervoor te zorgen dat we permanent op deze planeet kunnen blijven bestaan…’ “Enlightenment for the greater good of mankind”… Randolph: “Wanneer astronauten uit de ruimte terug komen, zijn de meesten bevangen door de grootsheid van Stilte. Ze spreken over de religieuze ervaring van Stilte . In ons oneindige universum is ‘lawaai’ eigenlijk een waar wonder. Ik herinner me een verslag van een astronaut die na zijn verkeren in de ruimte als hobby had om tussen de mensen in winkelcentra te zitten om alleen maar aanwezig te zijn om te kijken en te luisteren…” Aanwezige: “Zou je het Sakyong-principe terug kunnen vinden in de doop van Jezus?” Randolph: “Ja, dat is een mooi voorbeeld. Toen Jezus werd gedoopt, daalde de heilige geest in Jezus neer. Gesymboliseerd in de vorm van een witte duif. Op deze wijze transformeerde Jezus naar Christus. Toen de heilige geest Jezus overnam, openbaarde zich via de Sakyong-respons de levende Christus. In Jezus, als Christus, ontstond er de roep tot redder der mensheid. Via die aanraking oversteeg Jezus zichzelf. Jezus ‘stief’ om over te gaan naar Christus. Dit is klassiek. In het Oosten kijken ze een beetje vreemd naar al die verwarde westerlingen die ‘Verlichting zoeken voor zichzelf’, wat een ‘contradictio in terminis is. In het Oosten bestaat er alleen ‘Verlichting for the greater good of mankind’. Als jij opgaat, is dat een geschenk voor je medemensen. Onthoudt dat de Bevrijding niet voor ‘jezelf’ is, maar van ‘jezelf’. Jij (dat wat je dacht te zijn en waarmee je je identificeerde) gaat in het Licht op. Het Licht blijft over…” Aanwezige: “Ergens komt het woordje Sa van Sa-kyong mij ook in de Advaita Vedanta bekend voor?” Randolph: “Ja, de Sa van bijvoorbeeld Saguna. Eerst kom je tot de omarming van ‘alle- eigenschappen’ (Sa-guna) en vervolgens tot de Realisatie van ‘geen-eigenschappen’ (Nir- guna). Zelfrealisatie begint met het ontwaken van deze oer-roep van het Hart. Het Sakyong- principe is haar eerste aanraking. Door deze op je in laten werken ontstaat Verlichting. Ze werkt in eerste instantie verlichtend op je in en vervolgens wordt je het Licht (van Bewustzijn) zelf. Deze oer-roep van het Hart mondt op den duur uit in de oerschreeuw van de Grote Bevrijding. Dankzij het Sakyong-principe, ontstaat de oer- moed en begint het bron-vertrouwen op te wellen om via het hart op te komen voor wat in je leven ‘klopt’. Via Sakyong ontwikkel je de moed en het vertrouwen om het pad van Zelfrealisatie te betreden en om het volledige pad van Zelfrealisatie daadwerkelijk te volbrengen. Het is een hele omkering in je leven, wanneer voor het eerst direct vanuit je Bron onvoorwaardelijk Zelfrespect, vrede en een basaal vertrouwen opwelt. In de Advaita Vedanta noemen we deze uit Bron opwellende basale vrede ‘Shama’ en het basale oorspronkelijke onvoorwaardelijke Bron- vertrouwen ‘Shraddha’. Shraddha is niet vertrouwen ergens op, maar enkel en alleen ‘Vertrouwen’. Vertrouwen die IS. Vertrouwen dat rechtstreeks uit je eigen Bron opwelt. Shraddha is Bron-vertrouwen.” Aanwezige: “Man, dit Sakyong-principe intrigeert me steeds meer. Kun je nog iets verder ingaan op het Sakyong-principe en de Sakyong-respons?” Randolph: “Wanneer een mens nog voldoende gevoelig is en zijn natuurlijke omgeving wordt bedreigd of grof wordt benaderd, dan rijst er vanuit het hart (dat in de diepte nog in eenheid met de kosmos verkeert) een natuurlijke haast vanzelfsprekende aangeboren kinderlijke onschuldige respons op om hier adequaat op te reageren. Meestal zie je dit bij jonge mensen. Je ontwaakt bijvoorbeeld als ‘Ocean cleaner’. Wanneer mensen ouder worden raakt Sakyong meestal dermate bedekt, dat de respons niet meer kan doorbreken of zich verder kan doorzetten. Kijk maar eens wat er met al die mensen is gebeurt uit ‘the flowerpower’ van de jaren zestig. Gelukkig heb je ook van die mensen die altijd jong blijven. Die blijven forever young… Zij zijn de kandidaten voor Zelfrealisatie.” Aanwezige: “Is het Sakyong-principe ook wetenschappelijk of natuurkundig uit te leggen?” Randolph: “Yes, yes… Het Sakyong-principe is het inherente natuurlijke principe dat in ieder deeltje van de aarde vervat zit, haar omhuld en haar beschermd, al verkeert de opmerkzaamheid van dit principe bij de meeste mensen dus nog in slapende toestand. Het Sakyong-principe is in ieder gemanifesteerd deeltje, in iedere lichtstraal die hier op aarde valt, in ieder sterrenstofdeeltje en in iedere aardsstofdeeltje ingegeven. In iedere cel, in ieder orgaan, in ieder lichaam zit Sakyong vervat. De Yoga van het Licht duidt deze doorstralende omhulling en inbedding ook wel aan met ‘het Ethernet’. De ganse kosmos is op dit ‘Ethernet’ aangesloten. In de Yoga van het Licht laten wij dit nog in slaap verkerende Sakyong- of Ethernet-vermogen ontwaken en activeren hiermee een Sakyong-boeddha-veld. Om een heilzame werking te hebben hoeft een gerealiseerde in principe helemaal niet zichtbaar of bekend te zijn. Zijn of haar uitstraling werkt hoofdzakelijk via dit Ethernet’. Eigenlijk is enkel de verlichte aanwezigheid al ruim voldoende om helend voor de aarde en de mensheid te zijn. Zodra er een nieuwe Boeddha is opgestaan, dan weet op een diep subtiel niveau de hele kosmos dit…” Aanwezige: “Hoe werkt Sakyong in de vorm van dit Ethernet-principe dan precies?” Randolph: “Aan het Sakyong-ethernet-principe ligt een enorm universeel reservoir van primaire potentiële kosmische energie ten grondslag. Dit kosmische reservoir wordt in het Engels ook wel ‘Primordial energy genoemd. Dit reservoir wordt aangesproken door zowel het Sakyong-principe als het Zelfrealisatie-principe. In de Yoga van het Licht leren wij je om deze oer-energie ‘aan te boren’ en te ‘benutten’. Bovendien leren wij je eveneens om deze energie niet meer ‘weg te laten lekken’. Op een gegeven moment baad je hele leven in deze oer-energie…” “De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Kun je wat dit betreft ook een vertaalslag maken naar de Advaita Vedanta’?” Randolph: “In de Advaita Vedanta spreken we van ‘de pottenbakkers oven’. De energetische hoedanigheid van een toestand kan oplaaien en alsmaar verhoogd worden. De toestand waarin alles in dit aanwakkerende Licht baad, noemen wij ‘het Schitterende’. In de Advaita Vedanta duiden wij de inhoud van het Schitterende aan met fenomenale Waarheid (Satyam), fenomenale Goedheid (Shivam) en fenomenale Schoonheid (Sundaram). Wanneer het Schitterende nog enkel ruimtelijke kleuringen kent, spreken wij van Sat-Chit-Ananda’ (Zijn-Helderheid- Gelukzaligheid). Pas bij de ontwaking en oplichting van deze energie is onvoorwaardelijke volledige onomkeerbare Zelfrealisatie echt mogelijk. Je kunt dit ook aanduiden met dat je geestelijke neigingen (Samskara) en ziel-en-zaligheid perikelen (Vasana) verdwijnen als een kaarsje ten opzicht van de zon. Nogmaals: ‘Je kunt ook zeggen dat je pas een Boeddha kunt Zijn, door eerst volwaardig een Bodhisattva te zijn geweest.’ Wanneer deze primaire energie aangesproken wordt, spreken we van Primordial-yoga, hetgeen een andere benaming is van Adi-yoga of de Yoga van het Licht. Wanneer de natuurlijke respons van de aarde geactiveerd wordt, ontstaat er in de mens een bijzondere moed om zaken aan te gaan en aan te pakken die vele malen groter zijn dan hijzelf en zijn angsten. Misschien ken je die oude beelden wel van de Rainbow Warrior van Greenpeace, die reusachtige walvisvaarders de pas afsneed. In het Engels noemen we deze primaire energie- opwelling ook wel ‘courage’. Het woord courage komt van het Franse woord cœur, hetgeen hart betekend. Het is precies deze Sakyong-Hart-en- Bron-moed die je ook in het bijzonder nodig hebt voor Zelfrealisatie om ‘jezelf’ te buiten te gaan. ‘De Bevrijding is niet voor ‘jezelf’, maar van ‘jezelf’.” Aanwezige: “Heeft degene waarin Sakyong is ontwaak en tot Zelfrealisatie is gekomen ook een bepaalde naam of aanduiding?” Randolph: “Ja, het wezen dat deze inherente overgeërfde eerste aardse zegening (Adhisthana) - het vermogen om jezelf (en als de aarde) te kunnen herstellen - bewust belichaamd, wordt in de Hima-laya ‘Rigden’ genoemd. Je kent het woord Rigden wel via het woord Rigpa (Gewaarzijn). Rig… ‘zuiver’, ‘transparant’, ‘schitterend’, pa… ‘vertoeven’, ‘verwijlen’, ‘Zijn’. Rigden staat voor ‘keizerlijke’ en ‘koninklijke’ zelfgerealiseerde wezens, zij vertegenwoordigen de hoogste vorm van nonduale ontwaakte intelligentie. Rigden staat voor onze potentieel aangeboren onmiddellijk aanspreekbare beschikbare spirituele erfenis… Wil dit inherente gegeven en gegevene zich openbaren, dan moet het wel aangesproken en opgeroepen worden. Wat betreft wezens die dit vertegenwoordigen spreken we in traditie van de Navnath Sampradaya van Jnani’s, Avadhuta’s en Jivanmukta…” Aanwezige: “Ik weet dat men in Dzogchen iemand tot een Sakyong benoemd… Nu ik begrijp wat Sakyong is en het principe van de Aarde-beschermer in werking zie, vind ik iemand tot Sakyong benoemen eigenlijk vreemd?” Randolph: “Ja, in een natuurlijke ontwikkeling is het benoemen en het komen met titels ook hoogst eigenaardig. Wanneer dat gebeurt zie je meestal dat dit allerlei onzuiverheden meebrengt en allerlei vervormingen uitnodigt. Je kunt een Sakyong, Jnani, Avadhuta of Jivanmukta… niet benoemen. De aanduidingen beschrijven bepaalde staten en toestanden. Een Sakyong is degene die een bepaald principe en bepaald niveau heeft gerealiseerd. Dit kun je een ander niet toeschuiven. Je kunt een Sakyong enkel van nature zijn. Het principe heeft jou gevonden, overgenomen en werkt door je heen.” Aanwezige: “Bestaat er nog een andere aanduiding voor het ‘Sakyong-principe’ of ‘aarde-beschermer’ (‘earth-protector’)?” Randolph: “Ja, in de Yoga van het Licht noemen we dit principe ook wel Kama-muta. Kama… ‘liefde’, muta… ‘bewogen door’… Kama-muta betekent ontroert, aangesproken en bewogen worden door liefde. Op Bron- niveau liggen Moed (Courage), Liefde (Prema), Vrede (Shama) en Vertrouwen (Shraddha) zeer dicht bijeen. Op een diep niveau wordt er opeens iets aangeraakt, wat altijd al klaarlag om naar de oppervlakte te komen. In de spiritualiteit en religie spreekt men in dit verband ook wel van bewogen worden of aangeraakt zijn door de Grote Geest of de Heilige Geest. Een harmonische golf welt op via de ontmoeting van hart en ziel en trekt de wereld, de aarde, de mensheid en de ganse kosmos door. Misschien ken je wel de oproep van de indiaan die later ‘chief Seattle’ werd genoemd uit het boek ‘Power of Myth’ van Joseph Campbell …” Native American Chief Seattle: “The president in Washington sends word that he wishes to buy our land. But how can you buy or sell the sky? The land? The idea is strange to us. If we do not own the freshness of the air and the sparkle of the water, how can you buy them? Every part of this earth is sacred to my people. Every shining pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect. All are holy in the memory and experience of my people… We know the sap which courses through trees as we know the blood that courses through our veins. We are part of the earth and it is part of us. The perfumed flowers are our sisters. The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crests, the juices in the meadow, the body heat of the pony, and man, all belong to the same family…
AARDE BESCHERMER
SAKYONG | PAGINA 3
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Satsang duif Satsang waterval

De Aarde-beschermer…

Satsang Magazine logo

Deel III (Fragmenten uit een interview met Randolph)

The shinning water that moves in the streams and the rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each ghostly reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water’s murmur is the voice of my father’s father… The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness you would give any brother… If we sell you our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all life it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also receives his last sigh. So if we sell you our land, you must keep it apart and sacred, as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers… Will you teach your children what we have taught our children? That the earth is our mother. What befalls the earth befalls the sons of earth… This we know: the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself… One thing we know: our God (Great Spirit) is also your God. The earth is precious to him and to harm the earth is to heap contempt on it creator… Your destiny is a mystery to us. What will happen when the buffalo are all slaughtered? The wild horses tamed? What will happen when the secret corners of the forest are heavy with the scent of many men and the view of the ripe hills is blotted by talking wires? Where will the thicket be? Gone! Where will the eagle be? Gone! And what is it to say good-bye to the swift pony and the hunt? The end of living and the beginning of survival… When the last Red Man has vanished with his wilderness and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, will these shores and forests still be here? Will there be any of the spirit of my people left? We love this earth as a newborn loves its mother’s heartbeat. So, if we sell you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your mind the memory of the land, as it is when you receive it. Preserve the land for all children and love it, as God loves us all… As we are part of the land, you too are part of the land. This earth is precious to us. It is also precious to you. One thing we know: there is only one God (Reality). No man, be he Red Man or White Man, can be apart. We are brothers after all.” ~ uit ‘Power of Myth’ (een compilatie van verschillende bronnen) “De Advaita Vedanta is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde.” Aanwezige: “Voelt een Sakyong of een Rigden zich in deze tijd van wereldwijde opwarming, ontbossing, vervuiling en vernietiging niet eenzaam en ontmoedigd? Voelt hij zich niet hopeloos en is het niet een onbegonnen werk om een mensheid die hier op aarde nog zo primitief, onbezonnen en corrupt is, nog in goede banen te leiden?” Randolph: “Ja, soms kan dat het geval zijn. Gelukkig is er de traditie. In de traditie ben je een schakel in een lange reeks van doorgave. De aaneenschakeling in de traditie verspreidt zich niet enkel via één mens en reikt niet enkel uit over één leven. Neem bijvoorbeeld de Advaita Vedanta, die is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde. Ik vier samen met mijn leerlingen onze spirituele erfenis! We staan niet alleen. Ook Tuku Tukuram schreef ooit: ‘Ik vier wat ik geërfd heb’...” Zodra je via de ontwakende Sakyong-respons weer verantwoordelijk (responsable, able to respond) wordt, dan ondersteunt het ganse bestaan je hierin. Dankzij het Sakyong-ethernet-principe zet je in het elektromagnetische hart-netwerk van ‘synchroniciteit’ en ‘toevalligheden’ (dat wat je toevalt) in werking. Mijn oude leermeester Alexander Smit zij altijd tegen me: ‘Existence takes care of you’. Je kunt ook zeggen dat als jij voor het bestaan zorgt, het bestaan voor jou gaat zorgen. ‘You take care of existence and existence will take care of you’ … Tezamen creëren we een Sakyong-, Rigden-, Avadhuta- en Boeddhaveld. Rigden betekent ook letterlijk ‘zij die de spirituele erfenis dragen en uitdragen’. De traditie krijgt hiermee een hele andere functie en betekenis. In de Darshans van mijn traditie stap je het Rigden-veld binnen, wordt je erdoor omhuld, gevoed, ge-’teached’, getransformeerd en voortbewogen. Het is weer tijd voor een kentering, waarin een veld van Earth-protectors zich over de aarde verspreid. Vanuit louter menselijk oogpunt mag alles een vrij onbegonnen werk lijken, maar een Rigden heeft veel meer (spirituele) tools ter beschikking dan je verwacht… Wanneer de Yoga van het Licht je in een Rigden transformeert of in Advaitische termen in een Jnani (een hoog helderheid- wezen), een Avadhuta of een Jivanmukta, dan is Rigden niet alleen de hoogste vorm van nonduale intelligentie, maar ook de hoogste heldere gelukzalige liefdevolle levensvorm. In wezen verkeren Zelfgerealiseerden wezens in de actualiteit van hier-en-nu in een heel ander universum. Jezus spreekt niet voor niets over het altijd aanwezige Koninkrijk hier op aarde. De waarnemingen van gerealiseerden vinden wat betreft het Ethernet met name plaats in Akasha. Zij beginnen in een bovenmenselijk gebied en reiken tot in en voorbij het Goddelijke. Zij maken gebruik van het hogere en fijnere zintuigelijke spectrum van waarnemingen. Net als het dierenrijk een heel ander waarnemingsspectrum gebruikt, zo hebben de tot volledig bloei komen van de zintuigen van gerealiseerden ook een heel ander bereik. Wanneer mensen ‘geestverruimende’ middelen gebruiken dan krijgen ze hier een voorproefje van. Via de Yoga van het Licht neemt je sensibiliteit met sprongen toe. We spreken ook wel van verheven gezichtsvermogen, gehoorvermogen, reukvermogen, smaakvermogen… verheven gevoelsvermogen sensibiliteit, respiratie… En dan heb ik het tot nu toe nog slecht over de vijf zintuigen, laat staan hun combinatie die het zesde en het zevende zintuig vormen die het hele Ethernet omspannen. In een natuurlijk proces openbaren dit soort zaken zich vanzelf. Je krijgt in en van het bestaan precies wat je nodig hebt voor je verdere ont- wikkeling. Volg de Sakyong-roep, laat je aanraken, laat je inspireren en laat je bewogen worden. Wat niet wordt gebruikt en wordt uitgedaagd, blijft evolutionair in een spaarstand staan. Neem bijvoorbeeld de hersenen en het Hart. Ook hun functioneren verkeert bij het grootste gedeelte van de mensheid nog in de spaarstand en slapende (dormant) modus. Het is algemeen bekend dat wij de hersenen en aanverwante organen nog voor maar zo’n 10% gebruiken… Laat staan je Hart. Wist je dat je Hart meer neuronen heeft dan je hersenen?” “Open je ogen en oren voor de fenomenale schoonheid om je heen.” Aanwezige: “Waar gaat het met de mensheid heen?” Randolph: “Er komt een tijd waarin the Rigden, the Buddhas, the Avadhutas and the Jivanmuktas ‘roam freely over the face of the earth’. Het is de hoogste tijd om het Sakyong-, Rigden- en Boeddha-veld wakker te roepen… Wij zijn de voorlopers en boodschappers tussen hemel en aarde. Wij vormen de bruggen en regenbogen der aarde. Als bruggenbouwers hebben we het in de Yoga van het Licht voor elkaar gekregen om een Lichtpad te vormen dat direct naar de kern van alles gaat en voor iedereen en in iedere tijd, ruimte en op iedere aarde bewandelbaar is. Dit ga ik de komende tijd uitdragen via o.a. dit Satsangmagazine, mijn Avadhuta-blog en via wat boeken die op stapel staan… ‘There is a new way to explore the earth!’ Aanwezige: “Hoe help ik de aarde het best?” Randolph: “Wat betreft degenen die nu al enigszins zijn ontwaakt en mijn Satsang-magazine of mijn blog lezen geef ik dit mee… Hoe help je de aarde en de mensheid? Door je eigen ogen en oren te openen voor de schoonheid om je heen. Als jij hier deelachtig van bent, gaan vanzelf mensen in je omgeving hier ook deelachtig van worden. Door mensen hun ogen te openen voor in eerste instantie de ongelofelijke fenomenale schoonheid, goedheid en waarheid van alles, kunnen steeds meer mensen de Schitterende wereld van Sat-Chit-Ananda betreden. In het Oosten, noemen we deze leefsfeer de realiteit van ‘de grote opgaande Oostelijke Zon’. De zon die nooit onder gaat. Met het openen van je Ogen en Oren, word je getoond dat bewustzijn een open einde geeft. Wat jij en ik - en wij met z’n allen hier op aarde - hier mee doen is alles bepalend of zoals mijn oude leermeester Alexander Smit tegen me zei: het is aan Mij. En tegen jullie zegt hij ‘het is aan U’… Het is aan ons en het is aan U die deze aarde, dit lichaam en deze super menselijke vermogens heeft geleend om tot Bevrijding te komen…” “The true human can tune to the voice of the river and give it expression. The true human can tune to the voice of the wind and speak the words that the wind cannot speak without human tongue. The true human can blend with the essences of the forest, the spirits of the rain, the spirits of every creeping, crawling, living thing and can represent them fairly and evoke from them the best that they can be. Each form of created life is energy manifesting in matter, ever-changing, ever-flowing into something always capable of more expression, more unfoldment, more revelation of spirit world potential. The true human is designed to aid the development of all life forms, drawing out their ever-expanded capacities to provide always fuller revelations of that which lies in the heart of God. The true human gives voice to the essences of all created things, but the first and central voice of the true human is the voice of the Great Spirit, the voice that says: I appear in sea, in wind, in soil, in starlight. In the sun, I appear. I appear in mountains and desert rain. I am the star and I am the stone. I am bird and fish, sky and sea. One and whole eternally, I come, differentiating, multiplying, refracting like a ray of light through ten thousand water-droplets prism pearls suspended in earth’s highest spheres. Shining I come, to touch the surface of this matter world in a splashing, multicolored chorus of light men and light women, created to bring beauty, love, order and grace to this sacred dance of atomic form.” ~ uit ‘Return of the Bird Tribes’
Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding einde                artikel einde                artikel Satsang Earth Satsang golven Satsang Mindfall 3 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 4 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE Satsang licht Satsang kristal Himalaya satsang

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

Deel II (Fragmenten uit een interview met Randolph)

Satsang Magazine logo
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 4 DE AARDE-BESCHERMER | HET SAKYONG-PRINCIPE
3 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE PAGINA 4

De Aarde-beschermer, het Sakyong-principe… (vervolg)

The shinning water that moves in the streams and the rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each ghostly reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water’s murmur is the voice of my father’s father… The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness you would give any brother… If we sell you our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all life it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also receives his last sigh. So if we sell you our land, you must keep it apart and sacred, as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers… Will you teach your children what we have taught our children? That the earth is our mother. What befalls the earth befalls the sons of earth… This we know: the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself… One thing we know: our God (Great Spirit) is also your God. The earth is precious to him and to harm the earth is to heap contempt on it creator… Your destiny is a mystery to us. What will happen when the buffalo are all slaughtered? The wild horses tamed? What will happen when the secret corners of the forest are heavy with the scent of many men and the view of the ripe hills is blotted by talking wires? Where will the thicket be? Gone! Where will the eagle be? Gone! And what is it to say good-bye to the swift pony and the hunt? The end of living and the beginning of survival… When the last Red Man has vanished with his wilderness and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, will these shores and forests still be here? Will there be any of the spirit of my people left? We love this earth as a newborn loves its mother’s heartbeat. So, if we sell you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your mind the memory of the land, as it is when you receive it. Preserve the land for all children and love it, as God loves us all… As we are part of the land, you too are part of the land. This earth is precious to us. It is also precious to you. One thing we know: there is only one God (Reality). No man, be he Red Man or White Man, can be apart. We are brothers after all.” ~ uit ‘Power of Myth’ (een compilatie van verschillende bronnen) “De Advaita Vedanta is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde.” Aanwezige: “Voelt een Sakyong of een Rigden zich in deze tijd van wereldwijde opwarming, ontbossing, vervuiling en vernietiging niet eenzaam en ontmoedigd? Voelt hij zich niet hopeloos en is het niet een onbegonnen werk om een mensheid die hier op aarde nog zo primitief, onbezonnen en corrupt is, nog in goede banen te leiden?” Randolph: “Ja, soms kan dat het geval zijn. Gelukkig is er de traditie. In de traditie ben je een schakel in een lange reeks van doorgave. De aaneenschakeling in de traditie verspreidt zich niet enkel via één mens en reikt niet enkel uit over één leven. Neem bijvoorbeeld de Advaita Vedanta, die is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde. Ik vier samen met mijn leerlingen onze spirituele erfenis! We staan niet alleen. Ook Tuku Tukuram schreef ooit: ‘Ik vier wat ik geërfd heb’...” Zodra je via de ontwakende Sakyong-respons weer verantwoordelijk (responsable, able to respond) wordt, dan ondersteunt het ganse bestaan je hierin. Dankzij het Sakyong-ethernet-principe zet je in het elektromagnetische hart-netwerk van ‘synchroniciteit’ en ‘toevalligheden’ (dat wat je toevalt) in werking. Mijn oude leermeester Alexander Smit zij altijd tegen me: ‘Existence takes care of you’. Je kunt ook zeggen dat als jij voor het bestaan zorgt, het bestaan voor jou gaat zorgen. ‘You take care of existence and existence will take care of you’ … Tezamen creëren we een Sakyong-, Rigden-, Avadhuta- en Boeddhaveld. Rigden betekent ook letterlijk ‘zij die de spirituele erfenis dragen en uitdragen’. De traditie krijgt hiermee een hele andere functie en betekenis. In de Darshans van mijn traditie stap je het Rigden-veld binnen, wordt je erdoor omhuld, gevoed, ge-’teached’, getransformeerd en voortbewogen. Het is weer tijd voor een kentering, waarin een veld van Earth-protectors zich over de aarde verspreid. Vanuit louter menselijk oogpunt mag alles een vrij onbegonnen werk lijken, maar een Rigden heeft veel meer (spirituele) tools ter beschikking dan je verwacht… Wanneer de Yoga van het Licht je in een Rigden transformeert of in Advaitische termen in een Jnani (een hoog helderheid-wezen), een Avadhuta of een Jivanmukta, dan is Rigden niet alleen de hoogste vorm van nonduale intelligentie, maar ook de hoogste heldere gelukzalige liefdevolle levensvorm. In wezen verkeren Zelfgerealiseerden wezens in de actualiteit van hier-en-nu in een heel ander universum. Jezus spreekt niet voor niets over het altijd aanwezige Koninkrijk hier op aarde. De waarnemingen van gerealiseerden vinden wat betreft het Ethernet met name plaats in Akasha. Zij beginnen in een bovenmenselijk gebied en reiken tot in en voorbij het Goddelijke. Zij maken gebruik van het hogere en fijnere zintuigelijke spectrum van waarnemingen. Net als het dierenrijk een heel ander waarnemingsspectrum gebruikt, zo hebben de tot volledig bloei komen van de zintuigen van gerealiseerden ook een heel ander bereik. Wanneer mensen ‘geestverruimende’ middelen gebruiken dan krijgen ze hier een voorproefje van. Via de Yoga van het Licht neemt je sensibiliteit met sprongen toe. We spreken ook wel van verheven gezichtsvermogen, gehoorvermogen, reukvermogen, smaakvermogen… verheven gevoelsvermogen sensibiliteit, respiratie… En dan heb ik het tot nu toe nog slecht over de vijf zintuigen, laat staan hun combinatie die het zesde en het zevende zintuig vormen die het hele Ethernet omspannen. In een natuurlijk proces openbaren dit soort zaken zich vanzelf. Je krijgt in en van het bestaan precies wat je nodig hebt voor je verdere ont-wikkeling. Volg de Sakyong-roep, laat je aanraken, laat je inspireren en laat je bewogen worden. Wat niet wordt gebruikt en wordt uitgedaagd, blijft evolutionair in een spaarstand staan. Neem bijvoorbeeld de hersenen en het Hart. Ook hun functioneren verkeert bij het grootste gedeelte van de mensheid nog in de spaarstand en slapende (dormant) modus. Het is algemeen bekend dat wij de hersenen en aanverwante organen nog voor maar zo’n 10% gebruiken… Laat staan je Hart. Wist je dat je Hart meer neuronen heeft dan je hersenen?” “Open je ogen en oren voor de fenomenale schoonheid om je heen.” Aanwezige: “Waar gaat het met de mensheid heen?” Randolph: “Er komt een tijd waarin the Rigden, the Buddhas, the Avadhutas and the Jivanmuktas ‘roam freely over the face of the earth’. Het is de hoogste tijd om het Sakyong-, Rigden- en Boeddha-veld wakker te roepen… Wij zijn de voorlopers en boodschappers tussen hemel en aarde. Wij vormen de bruggen en regenbogen der aarde. Als bruggenbouwers hebben we het in de Yoga van het Licht voor elkaar gekregen om een Lichtpad te vormen dat direct naar de kern van alles gaat en voor iedereen en in iedere tijd, ruimte en op iedere aarde bewandelbaar is. Dit ga ik de komende tijd uitdragen via o.a. dit Satsangmagazine, mijn Avadhuta-blog en via wat boeken die op stapel staan… ‘There is a new way to explore the earth!’ Aanwezige: “Hoe help ik de aarde het best?” Randolph: “Wat betreft degenen die nu al enigszins zijn ontwaakt en mijn Satsang-magazine of mijn blog lezen geef ik dit mee… Hoe help je de aarde en de mensheid? Door je eigen ogen en oren te openen voor de schoonheid om je heen. Als jij hier deelachtig van bent, gaan vanzelf mensen in je omgeving hier ook deelachtig van worden. Door mensen hun ogen te openen voor in eerste instantie de ongelofelijke fenomenale schoonheid, goedheid en waarheid van alles kunnen steeds meer mensen de Schitterende wereld van Sat- Chit-Ananda betreden. In het Oosten, noemen we deze leefsfeer de realiteit van ‘de grote opgaande Oostelijke Zon’. De zon die nooit onder gaat. Met het openen van je Ogen en Oren, word je getoond dat bewustzijn een open einde geeft. Wat jij en ik - en wij met z’n allen hier op aarde - hier mee doen is alles bepalend of zoals mijn oude leermeester Alexander Smit tegen me zei: het is aan Mij. En tegen jullie zegt hij ‘het is aan U’… Het is aan ons en het is aan U die deze aarde, dit lichaam en deze super menselijke vermogens heeft geleend om tot Bevrijding te komen…” “The true human can tune to the voice of the river and give it expression. The true human can tune to the voice of the wind and speak the words that the wind cannot speak without human tongue. The true human can blend with the essences of the forest, the spirits of the rain, the spirits of every creeping, crawling, living thing and can represent them fairly and evoke from them the best that they can be. Each form of created life is energy manifesting in matter, ever-changing, ever-flowing into something always capable of more expression, more unfoldment, more revelation of spirit world potential. The true human is designed to aid the development of all life forms, drawing out their ever-expanded capacities to provide always fuller revelations of that which lies in the heart of God. The true human gives voice to the essences of all created things, but the first and central voice of the true human is the voice of the Great Spirit, the voice that says: I appear in sea, in wind, in soil, in starlight. In the sun, I appear. I appear in mountains and desert rain. I am the star and I am the stone. I am bird and fish, sky and sea. One and whole eternally, I come, differentiating, multiplying, refracting like a ray of light through ten thousand water-droplets prism pearls suspended in earth’s highest spheres. Shining I come, to touch the surface of this matter world in a splashing, multicolored chorus of light men and light women, created to bring beauty, love, order and grace to this sacred dance of atomic form.” ~ uit ‘Return of the Bird Tribes’
einde                artikel volgende               artikela einde                artikel Satsang Mindfall Satsang Earth Satsang golven Satsang licht Satsang kristal Himalaya satsang Satsang Magazine logo
3
4
SATSANG
MAGAZINE
The shinning water that moves in the streams and the rivers is not just water, but the blood of our ancestors. If we sell you our land, you must remember that it is sacred. Each ghostly reflection in the clear waters of the lakes tells of events and memories in the life of my people. The water’s murmur is the voice of my father’s father… The rivers are our brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness you would give any brother… If we sell you our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all life it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also receives his last sigh. So if we sell you our land, you must keep it apart and sacred, as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers… Will you teach your children what we have taught our children? That the earth is our mother. What befalls the earth befalls the sons of earth… This we know: the earth does not belong to man, man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself… One thing we know: our God (Great Spirit) is also your God. The earth is precious to him and to harm the earth is to heap contempt on it creator… Your destiny is a mystery to us. What will happen when the buffalo are all slaughtered? The wild horses tamed? What will happen when the secret corners of the forest are heavy with the scent of many men and the view of the ripe hills is blotted by talking wires? Where will the thicket be? Gone! Where will the eagle be? Gone! And what is it to say good-bye to the swift pony and the hunt? The end of living and the beginning of survival… When the last Red Man has vanished with his wilderness and his memory is only the shadow of a cloud moving across the prairie, will these shores and forests still be here? Will there be any of the spirit of my people left? We love this earth as a newborn loves its mother’s heartbeat. So, if we sell you our land, love it as we have loved it. Care for it as we have cared for it. Hold in your mind the memory of the land, as it is when you receive it. Preserve the land for all children and love it, as God loves us all… As we are part of the land, you too are part of the land. This earth is precious to us. It is also precious to you. One thing we know: there is only one God (Reality). No man, be he Red Man or White Man, can be apart. We are brothers after all.” ~ uit ‘Power of Myth’ (een compilatie van verschillende bronnen) “De Advaita Vedanta is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde.” Aanwezige: “Voelt een Sakyong of een Rigden zich in deze tijd van wereldwijde opwarming, ontbossing, vervuiling en vernietiging niet eenzaam en ontmoedigd? Voelt hij zich niet hopeloos en is het niet een onbegonnen werk om een mensheid die hier op aarde nog zo primitief, onbezonnen en corrupt is, nog in goede banen te leiden?” Randolph: “Ja, soms kan dat het geval zijn. Gelukkig is er de traditie. In de traditie ben je een schakel in een lange reeks van doorgave. De aaneenschakeling in de traditie verspreidt zich niet enkel via één mens en reikt niet enkel uit over één leven. Neem bijvoorbeeld de Advaita Vedanta, die is al reeds vijfduizend jaar werkzaam op deze aarde. Ik vier samen met mijn leerlingen onze spirituele erfenis! We staan niet alleen. Ook Tuku Tukuram schreef ooit: ‘Ik vier wat ik geërfd heb’...” Zodra je via de ontwakende Sakyong-respons weer verantwoordelijk (responsable, able to respond) wordt, dan ondersteunt het ganse bestaan je hierin. Dankzij het Sakyong- ethernet-principe zet je in het elektromagnetische hart-netwerk van ‘synchroniciteit’ en ‘toevalligheden’ (dat wat je toevalt) in werking. Mijn oude leermeester Alexander Smit zij altijd tegen me: ‘Existence takes care of you’. Je kunt ook zeggen dat als jij voor het bestaan zorgt, het bestaan voor jou gaat zorgen. ‘You take care of existence and existence will take care of you’ … Tezamen creëren we een Sakyong-, Rigden-, Avadhuta- en Boeddhaveld. Rigden betekent ook letterlijk ‘zij die de spirituele erfenis dragen en uitdragen’. De traditie krijgt hiermee een hele andere functie en betekenis. In de Darshans van mijn traditie stap je het Rigden-veld binnen, wordt je erdoor omhuld, gevoed, ge- ’teached’, getransformeerd en voortbewogen. Het is weer tijd voor een kentering, waarin een veld van Earth-protectors zich over de aarde verspreid. Vanuit louter menselijk oogpunt mag alles een vrij onbegonnen werk lijken, maar een Rigden heeft veel meer (spirituele) tools ter beschikking dan je verwacht… Wanneer de Yoga van het Licht je in een Rigden transformeert of in Advaitische termen in een Jnani (een hoog helderheid-wezen), een Avadhuta of een Jivanmukta, dan is Rigden niet alleen de hoogste vorm van nonduale intelligentie, maar ook de hoogste heldere gelukzalige liefdevolle levensvorm. In wezen verkeren Zelfgerealiseerden wezens in de actualiteit van hier-en-nu in een heel ander universum. Jezus spreekt niet voor niets over het altijd aanwezige Koninkrijk hier op aarde. De waarnemingen van gerealiseerden vinden wat betreft het Ethernet met name plaats in Akasha. Zij beginnen in een bovenmenselijk gebied en reiken tot in en voorbij het Goddelijke. Zij maken gebruik van het hogere en fijnere zintuigelijke spectrum van waarnemingen. Net als het dierenrijk een heel ander waarnemingsspectrum gebruikt, zo hebben de tot volledig bloei komen van de zintuigen van gerealiseerden ook een heel ander bereik. Wanneer mensen ‘geestverruimende’ middelen gebruiken dan krijgen ze hier een voorproefje van. Via de Yoga van het Licht neemt je sensibiliteit met sprongen toe. We spreken ook wel van verheven gezichtsvermogen, gehoorvermogen, reukvermogen, smaakvermogen… verheven gevoelsvermogen sensibiliteit, respiratie… En dan heb ik het tot nu toe nog slecht over de vijf zintuigen, laat staan hun combinatie die het zesde en het zevende zintuig vormen die het hele Ethernet omspannen. In een natuurlijk proces openbaren dit soort zaken zich vanzelf. Je krijgt in en van het bestaan precies wat je nodig hebt voor je verdere ont-wikkeling. Volg de Sakyong-roep, laat je aanraken, laat je inspireren en laat je bewogen worden. Wat niet wordt gebruikt en wordt uitgedaagd, blijft evolutionair in een spaarstand staan. Neem bijvoorbeeld de hersenen en het Hart. Ook hun functioneren verkeert bij het grootste gedeelte van de mensheid nog in de spaarstand en slapende (dormant) modus. Het is algemeen bekend dat wij de hersenen en aanverwante organen nog voor maar zo’n 10% gebruiken… Laat staan je Hart. Wist je dat je Hart meer neuronen heeft dan je hersenen?” “Open je ogen en oren voor de fenomenale schoonheid om je heen.” Aanwezige: “Waar gaat het met de mensheid heen?” Randolph: “Er komt een tijd waarin the Rigden, the Buddhas, the Avadhutas and the Jivanmuktas ‘roam freely over the face of the earth’. Het is de hoogste tijd om het Sakyong-, Rigden- en Boeddha-veld wakker te roepen… Wij zijn de voorlopers en boodschappers tussen hemel en aarde. Wij vormen de bruggen en regenbogen der aarde. Als bruggenbouwers hebben we het in de Yoga van het Licht voor elkaar gekregen om een Lichtpad te vormen dat direct naar de kern van alles gaat en voor iedereen en in iedere tijd, ruimte en op iedere aarde bewandelbaar is. Dit ga ik de komende tijd uitdragen via o.a. dit Satsangmagazine, mijn Avadhuta-blog en via wat boeken die op stapel staan… ‘There is a new way to explore the earth!’ Aanwezige: “Hoe help ik de aarde het best?” Randolph: “Wat betreft degenen die nu al enigszins zijn ontwaakt en mijn Satsang- magazine of mijn blog lezen geef ik dit mee… Hoe help je de aarde en de mensheid? Door je eigen ogen en oren te openen voor de schoonheid om je heen. Als jij hier deelachtig van bent, gaan vanzelf mensen in je omgeving hier ook deelachtig van worden. Door mensen hun ogen te openen voor in eerste instantie de ongelofelijke fenomenale schoonheid, goedheid en waarheid van alles kunnen steeds meer mensen de Schitterende wereld van Sat- Chit-Ananda betreden. In het Oosten, noemen we deze leefsfeer de realiteit van ‘de grote opgaande Oostelijke Zon’. De zon die nooit onder gaat. Met het openen van je Ogen en Oren, word je getoond dat bewustzijn een open einde geeft. Wat jij en ik - en wij met z’n allen hier op aarde - hier mee doen is alles bepalend of zoals mijn oude leermeester Alexander Smit tegen me zei: het is aan Mij. En tegen jullie zegt hij ‘het is aan U’… Het is aan ons en het is aan U die deze aarde, dit lichaam en deze super menselijke vermogens heeft geleend om tot Bevrijding te komen…” “The true human can tune to the voice of the river and give it expression. The true human can tune to the voice of the wind and speak the words that the wind cannot speak without human tongue. The true human can blend with the essences of the forest, the spirits of the rain, the spirits of every creeping, crawling, living thing and can represent them fairly and evoke from them the best that they can be. Each form of created life is energy manifesting in matter, ever-changing, ever-flowing into something always capable of more expression, more unfoldment, more revelation of spirit world potential. The true human is designed to aid the development of all life forms, drawing out their ever-expanded capacities to provide always fuller revelations of that which lies in the heart of God. The true human gives voice to the essences of all created things, but the first and central voice of the true human is the voice of the Great Spirit, the voice that says: I appear in sea, in wind, in soil, in starlight. In the sun, I appear. I appear in mountains and desert rain. I am the star and I am the stone. I am bird and fish, sky and sea. One and whole eternally, I come, differentiating, multiplying, refracting like a ray of light through ten thousand water-droplets prism pearls suspended in earth’s highest spheres. Shining I come, to touch the surface of this matter world in a splashing, multicolored chorus of light men and light women, created to bring beauty, love, order and grace to this sacred dance of atomic form.” ~ uit ‘Return of the Bird Tribes’
AARDE BESCHERMER
SAKYONG | PAGINA 4
verder                lezen volgende               pagina verder                lezen Satsang Mindfall Satsang Earth Satsang licht Satsang golven Satsang kristal
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 5 AANMELDEN
5
Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden | Tradities Tradities | Video Video | SATSANG & DARSHAN PAGINA 5 MAGAZINE
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Bilthoven of Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Satsang sphere
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL |  PAGINA 5 AANMELDEN
4 5 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden | Tradities Tradities | Video Video |
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Satsang sphere satsang eagle gold
PAGINA 5 INTRODUCTIE
4 5 SATSANG MAGAZINE Intensives Intensives | Home Home | Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | | Artikelen Artikelen Tradities Tradities Intensives Intensives | Aanmelden Aanmelden | Video Video
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Open Satsang Eagle gold
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken