SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 2 INTRODUCTIE SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 3 ARTIKELEN SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 4 AANMELDEN SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 1 WELKOM Satsang: Eenheid-Verlichting-Bevrijding

Eenheid | Verlichting | Bevrijding | De essentie van Advaita Vedanta, Dzogchen, Zen, Yoga…

Satsang Darshan magazine

Welkom iedereen! Voordat ik dit Satsangmagazine introduceer, laat ik nieuwkomers eerst even kennis maken met wat Satsangs en Darshans zijn… Satsang & Darshans zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Zij berusten op eeuwenoude traditionele wegen om tot uiteindelijke Bevrijding te komen en vormen het Directe Pad voor mensen die hun essentie willen realiseren. Satsang en Darshan is voor mensen die hun leven weer willen laten dragen door het levende Mysterie om er uiteindelijk in op te gaan. Deze wegen van uiteindelijke Absolute Bevrijding hebben hun oorsprong in de Himalaya en worden doorgegeven door een opeenvolging van leermeesters. De initiator van dit Satsangmagazine is zo’n leermeester….
Introductie Introductie Video Video Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives |
1 2 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
Toen Charles Darwin in 1859 ‘The Origin of Species’ uitgaf, zette dit de wereld hier in het Westen volledig op zijn kop. De kijk van de mens op zichzelf en zijn plek in het heelal veranderde met een schok; in één keer werd duidelijk dat het gangbare beeld dat door de kerk en de Bijbel was verkondigd, namelijk dat de mens geschapen was als kroon op de schepping, niet langer voldeed. De mensheid bleek zelf een onderdeel van de evolutie te zijn en bleek pas halverwege zijn potentiële mogelijkheden te verkeren… Evolutionair afstammend van de primaten, wierp deze zienswijze een heel ander licht op de fysieke en psychische ontwikkeling van de mens. Uit deze vorm van automatische en vanzelfsprekende evolutie kwam het hogere bewustzijn voort. Terwijl de evolutie van de soorten zich voltrok via een natuurlijk onbewust proces, brak er met de komst van de moderne mens een subbewuste en bewuste fase aan. Het moment dat de bewuste mens ontstond, hield de onbewuste evolutie op en ontwikkelde het bewustzijn van de mens zich verder met uitzicht op het universele transcendente en goddelijke… Wanneer het menselijk bewustzijn wis en waarachtig tot bloei komt, gaat het ‘gewone’ over in het ‘buitengewone’ en het ‘normale’ over in het ‘paranormale’… Zelfrealisatie in de vorm van Boeddhabewustzijn, Christusbewustzijn, Eenheid en Verlichting zijn hier het resultaat van… Via Zelfrealisatie komt de mens uiteindelijk tot een punt in bewustzijn waar nog één allerlaatste sprong mogelijk is: de oer-sprong naar de uiteindelijke Bevrijding, Moksha, Mukti... De evolutie van bewustzijn springt over van een bewustzijn volledig in bloei naar een overstijging van bewustzijn! Via de kosmische explosie van bewustzijn is het mogelijk dat een mens opgaat in het Absoluut Stralende of Nirvanische Zijn ‘trektocht door de innerlijke Himalaya met als hoogtepunt de expansie uit het dak van de wereld’ is dan helemaal tot zijn recht gekomen! Nu, 162 jaar later brengt dit Satsangmagazine, het bijbehorende blog en de boeken van Randolph omtrent de Origine en originatie van bewustzijn, een nieuwe revolutionaire kijk op de mens en zijn werkelijke oorsprong en bewerkstelligt de laatste en definitieve oer-sprong in zijn ontwikkeling. De Originatie van het menselijke wezen in zijn oorsprong, maakt het voor de mens mogelijk om bevrijdt van de ketenen van stoffelijkheid en de sluiers van de geest en de ziel, voorbij de zinsbegoocheling van leven en dood, weer volledig vrij door het bestaan te gaan. De lichaam-geest-en-zielsbevrijdde mens die met zijn kosmische explosie voorbij het bewustzijn is gegaan noemt Randolph een Jivanmukta of de parabewuste gerealiseerde mens.” Zowel Randolph als zijn traditie laten ons zien dat alle wezenlijke veranderingen die mensen meemaken hun aanvang nemen wanneer conceptualiseren weer over gaat in voelen, doorvoelen en doorzien. Vervolgens vloeit voelen, doorvoelen en doorzien over in Wezen en Zijn..., met als klap op de vuurpijl de oer-sprong van Zijn naar Niet-zijn. De aarde maakt momenteel een cruciale ontwikkeling door qua flora en fauna, met alle menselijke toestanden en haar milieuvraagstukken. Wanneer ik aan Randolph vraag wat de aarde momenteel goed zou kunnen gebruiken in haar ontwakingsproces, dan antwoordt hij met dat ‘mijn’ Ogen en Oren en die van jou geopend worden… ‘There is a new way to explore the earth!’ Er is een nieuwe manier om de aarde te ervaren en te ontdekken! Wat dit betreft zei Randolph ooit tegen mij… “We leven in een universum en wereld die veel rijker en genuanceerder is, veel machtiger, magischer, wonderbaarlijker en schoner is, dan het monotone wereldbeeld dat ons door het massabewustzijn opgedrongen wordt. Onze menselijke hoedanigheden zijn verdichtingen van ‘Zijn’ in een eindeloze alomtegenwoordige Oceaan van Kosmisch bewustzijn. Ons collectieve wereldbeeld is geschapen door een type bewustzijn, dat nog ver achterloopt bij zijn werkelijke vermogens. Alle levende wezens zijn nodig om de aarde ten volle te laten ontwaken… de adelaar, de egel, een krokus, de blaadjes aan de bomen, de voorbijtrekkende wolken, een sterrenregen, de zon en de maan, de getijden van de oceaan, een sneeuwkristal... In essentie is geen enkel wezen superieur. De ogen van een adelaar zijn de ogen van de aarde. Jouw ogen en oren zijn de Ogen en Oren van de Aarde en van het Goddelijke hier op aarde. Kom tot Zien. Zie om in verwondering. Dit Zien laat je bewustzijn ontwaken en maakt je tot een goedaardige earth-protector…” En daar bedoelt Randolph natuurlijk niet alleen ‘mijn’ ogen en oren mee, maar ook ‘jouw’ ogen en oren, ‘ieders’ ogen en oren. Alle Ogen en Oren die kunnen Zien en Horen. Door ‘onze’ Ogen en Oren te openen, ontwaakt de mensheid uit zijn sluimertoestand en impasse. Wanneer je tot Zien en Horen bent gekomen, en het ontwakingsproces in je is geactiveerd, herken je wat Randolph vaak de Him-alaya op aarde noemt. Iedere wezenlijke traditie en hoogontwikkelde beschaving, kenmerkt zich door het opbloeien van de capaciteit om het levende Mysterie te voelen, te doorvoelen en te doorgronden, waardoor de volledigheid van het leven zich openbaart. Aan de wetenschappers, kunstenaars, componisten, leermeesters en mystici van een cultuur kun je zien hoe het staat met de algehele gevoelsbeleving van het tijdperk waarin zij leven. Ze zijn de ‘gevoelsgraadmeters’ die laten zien waar de ontwikkeling van het mensenbewustzijn staat en langzamerhand heen gaat. Tijdens de twilightzone, ‘the borderline’ en de dageraad van de mensheid, leven en balanceren zij op de rand van dwaasheid en genialiteit, van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde, van Zijn - Niet-zijn, en is men instaat om voorbij alle fysiek, energetische, mentale, intelligente, menselijke en kosmische sluiers te kijken. Kunstenaars, mystici, spirituele leermeesters… zijn de voorlopers en de initiators van een nieuwe tijd. Het ‘totaal levend zijn in het mysterie’ brengen zij via hun gevoel en hun hart tot uitdrukking in sculpturen, architectuur, bouwwerken, schilderijen, gedichten, muziek, culinaire hoogstanden, heilige geschriften en levenswijze. Hun verwijzingen en daden weerspiegelen de diepte en reikwijdte van hun verfijnde intuïtie en gevoelsontwikkeling van hun zesde en zevende zintuig en dankzij hun talenten zijn zij in staat om dit voor anderen ervaarbaar te maken en door te geven… Vandaar dit Satsang- & Darshan-magazine! Dit is niet alleen het tijdperk van ‘grote technologische ontwikkelingen’, maar is ook de tijd om tot bezinning te komen wat betreft milieuvraagstukken en het aan het licht brengen van de ware spiritueel aard van de mens en zijn plek in de kosmos. Hoe gaan wij als mensen hier op aarde met elkaar om? Welke rol speelt het collectieve bewustzijn in je ontwikkeling? Wat is individualiteit? Hoe expandeer je naar Eenheid. Wat is Verlichting en hoe kom je tot de uiteindelijke Bevrijding. Dit Satsangmagazine betreft het blootleggen en het ontsluieren van vervormingen rond individualiteit, opent de weg naar universaliteit en openbaart het pad van het Universele naar het Absoluut Stralende… Welkom in dit Satsang- & Darshan-magazine en geniet ervan!
Satsang-De Aarde Beschermer 2 3
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Bilthoven of Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden |
3
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE Introductie Introductie
.
| Video Video | Wat is Satsang? (uit een intervieuw met Randolph) De Aarde Beschermer (Het Sakyong principe) SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
1
2
3
| 1 Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl
4

Yoga, Zen, Dzogchen…

Satsang Darshan magazine

Introductie

Artikelen

Satsang Eagle-heart Satsang & Zen Satsang logo

Waar vind je Satsang & Darshan met Randolph?

Wat is Darshan en wat is de

betekenis van Darshan?

Net als Satsang is Darshan ook een Sanskriet woord. Darshan komt af van het Sanskriet woord Darshana, wat ‘bijzonder verheven visie’ betekent. Darshan staat voor het ontmoeten van de Goddelijke visie, de Stralende verschijning of een Goddelijke glimp. ‘Da betekent Goddelijk en ‘Sha betekent o.a. er doorheen kijken, er door heen schijnen of stralen. In Darshan kijkt het Goddelijke door je heen en kan door je heen functioneren. Darshan verwijst ook naar de zes Hindoeïstische filosofische systemen waarvan Yoga en Advaita Vedanta de meest bekenden zijn. Advaita staat voor Nondualiteit of Eenheid en Vedanta staat voor ‘het einde van de Veda’s, ‘het einde van wereldse kennis’ en ‘het realiseren van en het oplossen in wat voorbij alle kennis ligt’. De Darshan van yoga is reeds duizenden jaren oud. Het systeem en de teachings van yoga werden nauwkeurig beschreven en geordend door Patanjali in zijn Yoga Soetra’s. Darshan heeft een iets andere benadering dan Satsang. Darshans zijn ontmoetingen in je Goddelijke Ware Natuur en nodigen je uit om direct op te gaan in ‘the Divine’. In Darshan sta je toe dat het Goddelijke door je ogen kijkt. Via deze ‘bijzonder verheven visie’, herkent het Goddelijke zichzelf in alles en door alles heen.
Oorspronkelijk komt het woord Satsang van het Sanskriet woord Satyasangha, wat ‘associatie (Sangha) met de Absolute Waarheid’ (Satya) betekent, het Absolute ononderbroken Stralende. Sat betekent ‘Zijn’ en ya’ betekent o.a. ‘niet’, ‘ervoor’ en ‘erna’. Dienovereenkomstig betekent Satya dat wat vooraf of voorbij aan Zijn is, de Absolute Waarheid, het Stralende Hart, de Bron… Omdat de realisatie van het ongemanifesteerde Absolute voor de meeste mensen nog te subtiel is, richt Satsang (of Satsangha) zich vervolgens op de associatie en realisatie van de gemanifesteerde Waarheid (Sat), de middellijke Ruimte of het Gewaarzijn. Gewaarzijn vormt de brug om naar het Absolute ‘over te steken’.

Wat is de betekenis van Satsang?

Van vijnana naar jnana (uit een intervieuw met Randolph) Wat-is-Satsang? Satsang Magazine logo geel

De essentie van Satsang, Darshan, Advaita Vedanta,

Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Satsang sphere
Sociale media Facebook Instagram Twitter
SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 1 WELKOM SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 2 INTRODUCTIE SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 3 ARTIKELEN SATSANG & DARSHAN MAGAZINE.NL | PAGINA 4 AANMELDEN
SATSANG MAGAZINE
Satsang & Darshan Magazine Introductie Introductie | Home Home | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | NL NL EN EN BE BE Video Video | Home Home | Satsangmagazine.nl Satsangmagazine.nl
Welkom iedereen! Voordat ik dit Satsangmagazine introduceer, laat ik nieuwkomers eerst even kennis maken met wat Satsangs en Darshans zijn… Satsang & Darshans zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Zij berusten op eeuwenoude traditionele wegen om tot uiteindelijke Bevrijding te komen en vormen het Directe Pad voor mensen die hun essentie willen realiseren. Satsang en Darshan is voor mensen die hun leven weer willen laten dragen door het levende Mysterie om er uiteindelijk in op te gaan. Deze wegen van uiteindelijke Absolute Bevrijding hebben hun oorsprong in de Himalaya en worden doorgegeven door een opeenvolging van leermeesters. De initiator van dit Satsangmagazine is zo’n leermeester…
1

SATSANG DARSHAN MAGAZINE

Satsang Darshan magazine

Toen Charles Darwin in 1859 ‘The Origin of Species’ uitgaf, zette dit de wereld hier in het Westen volledig op zijn kop. De kijk van de mens op zichzelf en zijn plek in het heelal veranderde met een schok; in één keer werd duidelijk dat het gangbare beeld dat door de kerk en de Bijbel was verkondigd, namelijk dat de mens geschapen was als kroon op de schepping, niet langer voldeed. De mensheid bleek zelf een onderdeel van de evolutie te zijn en bleek pas halverwege zijn potentiële mogelijkheden te verkeren… Evolutionair afstammend van de primaten, wierp deze zienswijze een heel ander licht op de fysieke en psychische ontwikkeling van de mens. Uit deze vorm van automatische en vanzelfsprekende evolutie kwam het hogere bewustzijn voort. Terwijl de evolutie van de soorten zich voltrok via een natuurlijk onbewust proces, brak er met de komst van de moderne mens een subbewuste en bewuste fase aan. Het moment dat de bewuste mens ontstond, hield de onbewuste evolutie op en ontwikkelde het bewustzijn van de mens zich verder met uitzicht op het universele transcendente en goddelijke… Wanneer het menselijk bewustzijn wis en waarachtig tot bloei komt, gaat het ‘gewone’ over in het ‘buitengewone’ en het ‘normale’ over in het ‘paranormale’… Zelfrealisatie in de vorm van Boeddhabewustzijn, Christusbewustzijn, Eenheid en Verlichting zijn hier het resultaat van… Via Zelfrealisatie komt de mens uiteindelijk tot een punt in bewustzijn waar nog één allerlaatste sprong mogelijk is: de oer-sprong naar de uiteindelijke Bevrijding, Moksha, Mukti... De evolutie van bewustzijn springt over van een bewustzijn volledig in bloei naar een overstijging van bewustzijn! Via de kosmische explosie van bewustzijn is het mogelijk dat een mens opgaat in het Absoluut Stralende of Nirvanische… Zijn ‘trektocht door de innerlijke Himalaya met als hoogtepunt de expansie uit het dak van de wereld’ is dan helemaal tot zijn recht gekomen! Nu, 162 jaar later brengt dit Satsangmagazine, het bijbehorende blog en de boeken van Randolph omtrent de Origine en originatie van bewustzijn, een nieuwe revolutionaire kijk op de mens en zijn werkelijke oorsprong en bewerkstelligt de laatste en definitieve oer-sprong in zijn ontwikkeling. De Originatie van het menselijke wezen in zijn oorsprong, maakt het voor de mens mogelijk om bevrijdt van de ketenen van stoffelijkheid en de sluiers van de geest en de ziel, voorbij de zinsbegoocheling van leven en dood, weer volledig vrij door het bestaan te gaan. De lichaam-geest-en-zielsbevrijdde mens die met zijn kosmische explosie voorbij het bewustzijn is gegaan noemt Randolph een Jivanmukta of de parabewuste gerealiseerde mens.” Zowel Randolph als zijn traditie laten ons zien dat alle wezenlijke veranderingen die mensen meemaken hun aanvang nemen wanneer conceptualiseren weer over gaat in voelen, doorvoelen en doorzien. Vervolgens vloeit voelen, doorvoelen en doorzien over in Wezen en Zijn..., met als klap op de vuurpijl de oer-sprong van Zijn naar Niet-zijn. De aarde maakt momenteel een cruciale ontwikkeling door qua flora en fauna, met alle menselijke toestanden en haar milieuvraagstukken. Wanneer ik aan Randolph vraag wat de aarde momenteel goed zou kunnen gebruiken in haar ontwakingsproces, dan antwoordt hij met dat ‘mijn’ Ogen en Oren en die van jou geopend worden… ‘There is a new way to explore the earth!’ Er is een nieuwe manier om de aarde te ervaren en te ontdekken! Wat dit betreft zei Randolph ooit tegen mij… “We leven in een universum en wereld die veel rijker en genuanceerder is, veel machtiger, magischer, wonderbaarlijker en schoner is, dan het monotone wereldbeeld dat ons door het massabewustzijn opgedrongen wordt. Onze menselijke hoedanigheden zijn verdichtingen van ‘Zijn’ in een eindeloze alomtegenwoordige Oceaan van Kosmisch bewustzijn. Ons collectieve wereldbeeld is geschapen door een type bewustzijn, dat nog ver achterloopt bij zijn werkelijke vermogens. Alle levende wezens zijn nodig om de aarde ten volle te laten ontwaken… de adelaar, de egel, een krokus, de blaadjes aan de bomen, de voorbijtrekkende wolken, een sterrenregen, de zon en de maan, de getijden van de oceaan, een sneeuwkristal... In essentie is geen enkel wezen superieur. De ogen van een adelaar zijn de ogen van de aarde. Jouw ogen en oren zijn de Ogen en Oren van de Aarde en van het Goddelijke hier op aarde. Kom tot Zien. Zie om in verwondering. Dit Zien laat je bewustzijn ontwaken en maakt je tot een goedaardige earth-protector…” En daar bedoelt Randolph natuurlijk niet alleen ‘mijn’ ogen en oren mee, maar ook ‘jouw’ ogen en oren, ‘ieders’ ogen en oren. Alle Ogen en Oren die kunnen Zien en Horen. Door ‘onze’ Ogen en Oren te openen, ontwaakt de mensheid uit zijn sluimertoestand en impasse. Wanneer je tot Zien en Horen bent gekomen, en het ontwakingsproces in je is geactiveerd, herken je wat Randolph vaak de Him-alaya hier op aarde noemt. Iedere wezenlijke traditie en hoogontwikkelde beschaving, kenmerkt zich door het opbloeien van de capaciteit om het levende Mysterie te voelen, te doorvoelen en te doorgronden, waardoor de volledigheid van het leven zich openbaart. Aan de wetenschappers, kunstenaars, componisten, leermeesters en mystici van een cultuur kun je zien hoe het staat met de algehele gevoelsbeleving van het tijdperk waarin zij leven. Ze zijn de ‘gevoelsgraadmeters’ die laten zien waar de ontwikkeling van het mensenbewustzijn staat en langzamerhand heen gaat. Tijdens de twilightzone, ‘the borderline’ en de dageraad van de mensheid, leven en balanceren zij op de rand van dwaasheid en genialiteit, van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde, van Zijn - Niet-zijn, en is men instaat om voorbij alle fysiek, energetische, mentale, intelligente, menselijke en kosmische sluiers te kijken. Kunstenaars, mystici, spirituele leermeesters… zijn de voorlopers en de initiators van een nieuwe tijd. Het ‘totaal levend zijn in het mysterie’ brengen zij via hun gevoel en hun hart tot uitdrukking in sculpturen, architectuur, bouwwerken, schilderijen, gedichten, muziek, culinaire hoogstanden, heilige geschriften en levenswijze. Hun verwijzingen en daden weerspiegelen de diepte en reikwijdte van hun verfijnde intuïtie en gevoelsontwikkeling van hun zesde en zevende zintuig en dankzij hun talenten zijn zij in staat om dit voor anderen ervaarbaar te maken en door te geven… Vandaar dit Satsang- & Darshan-magazine… Dit is niet alleen het tijdperk van ‘grote technologische ontwikkelingen’, maar is ook de tijd om tot bezinning te komen wat betreft milieuvraagstukken en het aan het licht brengen van de ware spiritueel aard van de mens en zijn plek in de kosmos. Hoe gaan wij als mensen hier op aarde met elkaar om? Welke rol speelt het collectieve bewustzijn in je ontwikkeling? Wat is individualiteit? Hoe expandeer je naar Eenheid. Wat is Verlichting en hoe kom je tot de uiteindelijke Bevrijding. Dit Satsangmagazine betreft het blootleggen en het ontsluieren van vervormingen rond individualiteit, opent de weg naar universaliteit en openbaart het pad van het Universele naar het Absolut Stralende… Welkom in dit Satsang- & Darshan-magazine en geniet ervan!
Net als Satsang is Darshan ook een Sanskriet woord. Darshan komt af van het Sanskriet woord Darshana, wat ‘bijzonder verheven visie’ betekent. Darshan staat voor het ontmoeten van de Goddelijke visie, de Stralende verschijning of een Goddelijke glimp. ‘Da’ betekent Goddelijk en ‘Sha betekent o.a. er doorheen kijken, er doorheen schijnen of stralen. In Darshan kijkt het Goddelijke door je heen en kan door je heen functioneren. Darshan verwijst ook naar de zes Hindoeïstische filosofische systemen waarvan Yoga en Advaita Vedanta de meest bekenden zijn. Advaita staat voor Nondualiteit of Eenheid en Vedanta staat voor ‘het einde van de Veda’s , ‘het einde van wereldse kennis’ en ‘het realiseren van en het oplossen in wat voorbij alle kennis ligt’. De Darshan van yoga is reeds duizenden jaren oud. Het systeem en de teachings van yoga werden nauwkeurig beschreven en geordend door Patanjali in zijn Yoga Soetra’s. Darshan heeft een iets andere benadering dan Satsang. Darshans zijn ontmoetingen in je Goddelijke Ware Natuur en nodigen je uit om direct op te gaan in ‘the Divine’. In Darshan sta je toe dat het Goddelijke door je ogen kijkt. Via deze ‘bijzonder verheven visie’, herkent het Goddelijke zichzelf in alles en door alles heen.
1 2 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
1
2 3 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
2
3 4 SATSANG & DARSHAN MAGAZINE
3

Artikelen

Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. Satsang.earth gebruikt geen persoonlijke gegevens.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold Intensives Intensives | Home Home | | | Artikelen Artikelen Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Aanmelden Aanmelden | Introductie Introductie | Video Video | Satsang-De Aarde Beschermer Wat is Satsang? (uit een intervieuw met Randolph) De Aarde Beschermer (Het Sakyong principe)

Yoga, Zen, Dzogchen…

Introductie

Satsang Universum Satsang prehistorie Satsang Eagle-heart Satsang & Zen Satsang logo

Eenheid | Verlichting | Bevrijding | De essentie van Advaita Vedanta, Dzogchen, Zen, Yoga…

Waar vind je Satsang & Darshan met Randolph?

Wat is de betekenis van Satsang?

Wat is Darshan en wat is de betekenis van Darshan?

Oorspronkelijk komt het woord Satsang van het Sanskriet woord Satyasangha, wat associatie (Sangha) met de Absolute Waarheid (Satya) betekent, het Absolute ononderbroken Stralende. Sat betekent ‘Zijn’ en ‘ya’ betekent o.a. ‘niet’ , ervoor’ en erna’. Dienovereenkomstig betekent Satya dat wat vooraf of voorbij aan Zijn is, de Absolute Waarheid, het Stralende Hart, de Bron… Omdat de realisatie van het ongemanifesteerde Absolute voor de meeste mensen nog te subtiel is, richt Satsang (of Satsangha) zich vervolgens op de associatie en realisatie van de gemanifesteerde Waarheid (Sat), de middellijke Ruimte of het Gewaarzijn. Gewaarzijn vormt de brug om naar het Absolute ‘over te steken’.
Wat-is-Satsang? Van vijnana naar jnana (uit een intervieuw met Randolph) Satsang Magazine logo geel

De essentie van Satsang, Darshan, Advaita Vedanta,

Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Satsang sphere
Sociale media Facebook
PAGINA 3 INTRODUCTIE PAGINA 4 INTRODUCTIE PAGINA 2 INTRODUCTIE
Introductie Introductie | | | Artikelen Artikelen Intensives Intensives | Video Video
Welkom iedereen! Voordat ik dit Satsangmagazine introduceer, laat ik nieuwkomers eerst even kennis maken met wat Satsangs en Darshans zijn… Satsang & Darshans zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Zij berusten op eeuwenoude traditionele wegen om tot uiteindelijke Bevrijding te komen en vormen het Directe Pad voor mensen die hun essentie willen realiseren. Satsang en Darshan is voor mensen die hun leven weer willen laten dragen door het levende Mysterie om er uiteindelijk in op te gaan. Deze wegen van uiteindelijke Absolute Bevrijding hebben hun oorsprong in de Himalaya en worden doorgegeven door een opeenvolging van leermeesters. De initiator van dit Satsangmagazine is zo’n leermeester…
NL NL Aanmelden EN EN Aanmelden BE BE Agenda Agenda Randolph Randolph | Home Home | Blog Blog WELKOM SATSANG MAGAZINE 1

SATSANG DARSHAN MAGAZINE

1 2 SATSANG MAGAZINE 1 2 SATSANG MAGAZINE 1 2 SATSANG MAGAZINE
Toen Charles Darwin in 1859 ‘The Origin of Species’ uitgaf, zette dit de wereld hier in het Westen volledig op zijn kop. De kijk van de mens op zichzelf en zijn plek in het heelal veranderde met een schok; in één keer werd duidelijk dat het gangbare beeld dat door de kerk en de Bijbel was verkondigd, namelijk dat de mens geschapen was als kroon op de schepping, niet langer voldeed. De mensheid bleek zelf een onderdeel van de evolutie te zijn en bleek pas halverwege zijn potentiële mogelijkheden te verkeren… Evolutionair afstammend van de primaten, wierp deze zienswijze een heel ander licht op de fysieke en psychische ontwikkeling van de mens. Uit deze vorm van automatische en vanzelfsprekende evolutie kwam het hogere bewustzijn voort. Terwijl de evolutie van de soorten zich voltrok via een natuurlijk onbewust proces, brak er met de komst van de moderne mens een subbewuste en bewuste fase aan. Het moment dat de bewuste mens ontstond, hield de onbewuste evolutie op en ontwikkelde het bewustzijn van de mens zich verder met uitzicht op het universele transcendente en goddelijke… Wanneer het menselijk bewustzijn wis en waarachtig tot bloei komt, gaat het ‘gewone’ over in het ‘buitengewone’ en het ‘normale’ over in het ‘paranormale’… Zelfrealisatie in de vorm van Boeddhabewustzijn, Christus- bewustzijn, Eenheid en Verlichting zijn hier het resultaat van… Via Zelfrealisatie komt de mens uiteindelijk tot een punt in bewustzijn waar nog één allerlaatste sprong mogelijk is: de oer-sprong naar de uiteindelijke Bevrijding, Moksha, Mukti... De evolutie van bewustzijn springt over van een bewustzijn volledig in bloei naar een overstijging van bewustzijn! Via de kosmische explosie van bewustzijn is het mogelijk dat een mens opgaat in het Absoluut Stralende of Nirvanische… Zijn ‘trektocht door de innerlijke Himalaya met als hoogtepunt de expansie uit het dak van de wereld’ is dan helemaal tot zijn recht gekomen! Nu, 162 jaar later brengt dit Satsangmagazine, het bijbehorende blog en de boeken van Randolph omtrent de Origine en originatie van bewustzijn, een nieuwe revolutionaire kijk op de mens en zijn werkelijke oorsprong en bewerkstelligt de laatste en definitieve oer- sprong in zijn ontwikkeling. De Originatie van het menselijke wezen in zijn oorsprong, maakt het voor de mens mogelijk om bevrijdt van de ketenen van stoffelijkheid en de sluiers van de geest en de ziel, voorbij de zinsbegoocheling van leven en dood, weer volledig vrij door het bestaan te gaan. De lichaam-geest-en- zielsbevrijdde mens die met zijn kosmische explosie voorbij het bewustzijn is gegaan noemt Randolph een Jivanmukta of de parabewuste gerealiseerde mens.” Zowel Randolph als zijn traditie laten ons zien dat alle wezenlijke veranderingen die mensen meemaken hun aanvang nemen wanneer conceptualiseren weer over gaat in voelen, doorvoelen en doorzien. Vervolgens vloeit voelen, doorvoelen en doorzien over in Wezen en Zijn..., met als klap op de vuurpijl de oer- sprong van Zijn naar Niet-zijn. De aarde maakt momenteel een cruciale ontwikkeling door qua flora en fauna, met alle menselijke toestanden en haar milieu- vraagstukken. Wanneer ik aan Randolph vraag wat de aarde momenteel goed zou kunnen gebruiken in haar ontwakingsproces, dan antwoordt hij met dat ‘mijn’ Ogen en Oren en die van jou geopend worden… ‘There is a new way to explore the earth!’ Er is een nieuwe manier om de aarde te ervaren en te ontdekken! Wat dit betreft zei Randolph ooit tegen mij… “We leven in een universum en wereld die veel rijker en genuanceerder is, veel machtiger, magischer, wonderbaarlijker en schoner is, dan het monotone wereldbeeld dat ons door het massabewustzijn opgedrongen wordt. Onze menselijke hoedanigheden zijn verdichtingen van ‘Zijn’ in een eindeloze alomtegenwoordige Oceaan van Kosmisch bewustzijn. Ons collectieve wereldbeeld is geschapen door een type bewustzijn, dat nog ver achterloopt bij zijn werkelijke vermogens. Alle levende wezens zijn nodig om de aarde ten volle te laten ontwaken… de adelaar, de egel, een krokus, de blaadjes aan de bomen, de voorbijtrekkende wolken, een sterrenregen, de zon en de maan, de getijden van de oceaan, een sneeuwkristal... In essentie is geen enkel wezen superieur. De ogen van een adelaar zijn de ogen van de aarde. Jouw ogen en oren zijn de Ogen en Oren van de Aarde en van het Goddelijke hier op aarde. Kom tot Zien. Zie om in verwondering. Dit Zien laat je bewustzijn ontwaken en maakt je tot een goedaardige earth-protector…” En daar bedoelt Randolph natuurlijk niet alleen ‘mijn’ ogen en oren mee, maar ook ‘jouw’ ogen en oren, ‘ieders’ ogen en oren. Alle Ogen en Oren die kunnen Zien en Horen. Door ‘onze’ Ogen en Oren te openen, ontwaakt de mensheid uit zijn sluimertoestand en impasse. Wanneer je tot Zien en Horen bent gekomen, en het ontwakingsproces in je is geactiveerd, herken je wat Randolph vaak de Him-alaya op aarde noemt. Iedere wezenlijke traditie en hoogontwikkelde beschaving, kenmerkt zich door het opbloeien van de capaciteit om het levende Mysterie te voelen, te doorvoelen en te doorgronden, waardoor de volledigheid van het leven zich openbaart. Aan de wetenschappers, kunstenaars, componisten, leermeesters en mystici van een cultuur kun je zien hoe het staat met de algehele gevoelsbeleving van het tijdperk waarin zij leven. Ze zijn de ‘gevoelsgraadmeters’ die laten zien waar de ontwikkeling van het mensenbewustzijn staat en langzamerhand heen gaat. Tijdens de twilightzone, ‘the borderline’ en de dageraad van de mensheid, leven en balanceren zij op de rand van dwaasheid en genialiteit, van het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde, van Zijn - Niet-zijn, en is men instaat om voorbij alle fysiek, energetische, mentale, intelligente, menselijke en kosmische sluiers te kijken. Kunstenaars, mystici, spirituele leermeesters… zijn de voorlopers en de initiators van een nieuwe tijd. Het ‘totaal levend zijn in het mysterie’ brengen zij via hun gevoel en hun hart tot uitdrukking in sculpturen, architectuur, bouwwerken, schilderijen, gedichten, muziek, culinaire hoogstanden, heilige geschriften en levenswijze. Hun verwijzingen en daden weerspiegelen de diepte en reikwijdte van hun verfijnde intuïtie en gevoelsontwikkeling van hun zesde en zevende zintuig en dankzij hun talenten zijn zij in staat om dit voor anderen ervaarbaar te maken en door te geven… Vandaar dit Satsang- & Darshan-magazine… Dit is niet alleen het tijdperk van ‘grote technologische ontwikkelingen’, maar is ook de tijd om tot bezinning te komen wat betreft milieuvraagstukken en het aan het licht brengen van de ware spiritueel aard van de mens en zijn plek in de kosmos. Hoe gaan wij als mensen hier op aarde met elkaar om? Welke rol speelt het collectieve bewustzijn in je ontwikkeling? Wat is individualiteit? Hoe expandeer je naar Eenheid. Wat is Verlichting en hoe kom je tot de uiteindelijke Bevrijding. Dit Satsangmagazine betreft het blootleggen en het ontsluieren van vervormingen rond individualiteit, opent de weg naar universaliteit en openbaart het pad van het Universele naar het Absolut Stralende… Welkom in dit Satsang- & Darshan-magazine en geniet ervan!
Oorspronkelijk komt het woord Satsang van het Sanskriet woord Satyasangha, wat associatie (Sangha) met de Absolute Waarheid (Satya) betekent, het Absolute ononderbroken Stralende. Sat betekent ‘Zijn’ en ‘ya’ betekent o.a. ‘niet’, ‘ervoor’ en ‘erna’. Dienovereenkomstig betekent Satya dat wat vooraf of voorbij aan Zijn is, de Absolute Waarheid, het Stralende Hart, de Bron… Omdat de realisatie van het ongemanifesteerde Absolute voor de meeste mensen nog te subtiel is, richt Satsang (of Satsangha) zich vervolgens op de associatie en realisatie van de gemanifesteerde Waarheid (Sat), de middellijke Ruimte of het Gewaarzijn. Gewaarzijn vormt de brug om naar het Absolute ‘over te steken’.

Introductie

Satsang-De Aarde Beschermer

Artikelen

Intensives Intensives | Home Home | Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | | Artikelen Artikelen Introductie Introductie Intensives Intensives | Aanmelden Aanmelden | Video Video
2
1
3
| Satsang prehistorie Satsang Eagle-heart Satsang & Zen

Satsang Darshan

magazine

Eenheid | Verlichting | Bevrijding | De essentie van Advaita Vedanta , Dzogchen, Zen, Yoga…

Waar vind je Satsang & Darshan met Randolph?

Wat is de betekenis van Satsang?

Wat is Darshan en wat is de betekenis

van Darshan?

Net als Satsang is Darshan ook een Sanskriet woord. Darshan komt af van het Sanskriet woord Darshana, wat ‘bijzonder verheven visie’ betekent. Darshan staat voor het ontmoeten van de Goddelijke visie, de Stralende verschijning of een Goddelijke glimp. ‘Da’ betekent Goddelijk en ‘Sha betekent o.a. er doorheen kijken, er doorheen schijnen of stralen. In Darshan kijkt het Goddelijke door je heen en kan door je heen functioneren. Darshan verwijst ook naar de zes Hindoeïstische filosofische systemen waarvan Yoga en Advaita Vedanta de meest bekenden zijn. Advaita staat voor Nondualiteit of Eenheid en Vedanta staat voor ‘het einde van de Veda’s, ‘het einde van wereldse kennis’ en ‘het realiseren van en het oplossen in wat voorbij alle kennis ligt’. De Darshan van yoga is reeds duizenden jaren oud. Het systeem en de teachings van yoga werden nauwkeurig beschreven en geordend door Patanjali in zijn Yoga Soetra’s. Darshan heeft een iets andere benadering dan Satsang. Darshans zijn ontmoetingen in je Goddelijke Ware Natuur en nodigen je uit om direct op te gaan in ‘the Divine’. In Darshan sta je toe dat het Goddelijke door je ogen kijkt. Via deze ‘bijzonder verheven visie’, herkent het Goddelijke zichzelf in alles en door alles heen.
Wat-is-Satsang?
From vijnana to jnana (from an interview with Randolph)
Satsang logo Satsang Magazine logo geel

De essentie van Satsang, Darshan,

Advaita Vedanta, Yoga, Zen, Dzogchen…

Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Aanmelden voor Satsang Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Open Satsang Eagle gold
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden: Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold